Filia w Rzeszowie

Instytut Psychologii i Pedagogiki

Misja instytutu

Misją Instytutu Psychologii i Pedagogiki jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodu psychologa i pedagoga w zgodzie z założeniami etyki zawodu. Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i rozwoju kompetencji, aby w jak najlepszy sposób przygotować studentów do wykonania wybranego zawodu. Motywowanie do rozwijania ciekawości poznawczej.

Dyrektor Instytutu

dr Monika Wild-Urbanek, MBA

Opiekun kierunku

Psychologia

dr Monika Wild-Urbanek, MBA

 • środy 15:00 – 19:00
 • soboty zjazdowe 9:00 – 12:00
 • niedziele zjazdowe 9:00 – 12:00

OPIEKUN KIERUNKU

Pedagogika

mgr Magdalena Foryś

 • Dyżur MS Teams: wtorki 17:00 – 20:00

Kadra dydaktyczna

Psychologia

 • dr Barska Katarzyna, prof.ucz.
 • dr Grzesik Artur, prof.ucz.
 • dr n. med. Kacprzyk-Straszak Agnieszka, prof.ucz.
 • dr Pietrzak Henryk, prof.ucz.
 • dr Rzeszutko-Wójcik Ewa, prof.ucz.
 • dr Dubiel-Zielińska Paulina
 • dr Dyndał Stanisław
 • dr Frysztak Bernadeta
 • dr Gajderowicz Magdalena
 • dr Górska Iwona
 • dr inż. Kocoń Paweł
 • dr Król Katarzyna
 • dr Lasek Wojciech
 • dr Markut Joanna
 • dr Mazur Anna
 • dr Opar Anna
 • dr Rogala Maciej
 • dr Sarad-Deć Kinga
 • mgr Bartosz Katarzyna
 • mgr Bury Kinga
 • mgr Giska Mateusz
 • mgr Grabiec-Zych Małgorzata
 • mgr Kłosowska-Lasek Rita
 • mgr Kołtunik-Jaworska Patrycja
 • mgr Kopciuch Beata
 • mgr Korczyński Tomasz
 • mgr Kosturek Artur
 • mgr Majchrowicz Kinga
 • mgr Osóbka-Opoń Katarzyna
 • mgr Piekarczyk Paulina
 • mgr Porada Bernadetta
 • mgr Powroźnik Irena
 • mgr Roeding Ilona
 • mgr Samborska Katarzyna
 • mgr Sawicka Anna
 • mgr Sobiborowicz Marcelina
 • mgr Szepieniec-Lorenc Sabina
 • mgr Wolak Dorota
 • mgr Wołkowicz Iwona
 • mgr Ziembicka- Laskowska Teresa
 • mgr Ziembicka -Laskowska Wiktoria

Pedagogika

 • prof. dr hab. Muchacka Bożena
 • prof. dr hab. Wychruszcz Anatolij
 • dr Barska Katarzyna, prof.ucz.
 • dr hab. Dudek Mieczysław, prof.ucz.
 • dr Grzesik Artur, prof.ucz.
 • dr Pietrzak Henryk, prof.ucz.
 • dr hab. inż. Muchacki Mateusz
 • dr Czenczek Anna
 • dr Dubiel-Zielińska Paulina
 • dr Frysztak Bernadeta
 • dr Fudali Dariusz
 • dr Gajderowicz Magdalena
 • dr Górska Iwona
 • dr Król Katarzyna
 • dr Lasek Wojciech
 • dr Lerka Marcin
 • dr Markut Joanna
 • dr Mazur Anna
 • dr Nadzieja – Maziarz Agnieszka
 • dr Opar Anna
 • dr Sarad – Deć Kinga
 • dr Monika Wild-Urbanek, MBA
 • mgr Bury Kinga
 • mgr Dębicka Agnieszka
 • mgr Dominik Dorota
 • mgr Foryś Magdalena
 • mgr Giska Mateusz
 • mgr Jaworska-Samul Monika
 • mgr Kłosowska-Lasek Rita
 • mgr Korczyński Tomasz
 • mgr Lubas Renata
 • mgr Mruszczyk-Orman Natalia
 • mgr Niszczak Wioleta
 • mgr Piekarczyk Paulina
 • mgr Sawicka Anna
 • mgr Studzińska-Grzegorczyk Katarzyna
 • mgr Surowiecka Marcelina
 • mgr Szepieniec-Lorenc Sabina
 • mgr Wieleba Aleksandra

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.