Kadra dydaktyczna

Wykładowcy akademiccy to ludzie sukcesu, doświadczeni i wybitni w obszarach naukowych i praktycznych. Otwarci na interdyscyplinarność edukacji i badań, międzynarodowi specjaliści z misją przekazywania studentom wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. Nasi wykładowcy to ludzie z różnych krajów, których łączy kultura wartości edukacja dla sukcesu.

Logopeda wczesnej interwencji, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta miofunkcjonalny, międzynarodowy instruktor Metody Butelki, terapeuta metody SOS Approach to Feeding, certyfikowany terapeuta metody ETTHNO w podejściu Esther de Rue, terapeuta karmienia, instruktor masażu Shantala Specjał Care.

Neurologopeda, logopeda, terapeuta NDT-Bobath.

Pracuje w Klinice Rehabilitacji Instytutu-„Pomnika

Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz konsultuje inne oddziały szpitala. Podejmuje holistyczną terapię neurologopedyczną pacjentów w wieku 0-18 lat o szerokim spektrum diagnoz: choroby neurologiczne, choroby nerwowo-mięśniowe, choroby metaboliczne, stany po wypadkach i urazach wielonarządowych, a także pacjenci onkologiczni. Opiekun praktyk, staży oraz wolontariatów w zakresie logopedii/neurologopedii organizowanych w Klinice. Autorka publikacji i prelekcji na konferencjach naukowych. W trakcie badań do pracy doktorskiej koncentrujących się na populacji pacjentów pediatrycznych z diagnozą mózgowego porażenia dziecięcego.

Zainteresowania naukowe: mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia karmienia, zaburzenia komunikacji o podłożu neurologicznym i motorycznym, terapia oddechowa oraz zaburzenia karmienia u pacjentów z otyłością.

Zenobia Bogdanowska

mgr Zenobia Bogdanowska – edukator, logopeda (spec. w zakresie neurologopedii, surdologopedii, logorytmiki, emisji głosu, terapii pedagogicznej), trener rozwoju osobistego i komunikacji opartej na empatii, terapeuta JIAS, Neuroflow ATS oraz wielu metod. Autorka i współautorka programów wspomagania rozwoju słuchu i mowy dzieci oraz wsparcia ich rodziców, artykułów o tematyce psychoedukacyjnej, innowacji pedagogicznych. Współtworzy materiał językowy Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow. Za osiągnięcia w pracy zawodowej w 2009 roku otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Joanna Cybińska

Konsultantka i kreatorka marek z zakresu brand marketingu.

Specjalizuje się w działaniach strategicznych, komunikacyjnych i wizerunkowych, innowacjach projektowych oraz procesach kreatywnych.

Ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy z 17 letnim doświadczeniem w branży produkcyjnej, usługowej oraz szkoleniowej. Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawski na Wydziale Zarządzanie. Podyplomowe studia na SGH
Zarządzanie zasobami  ludzkimi oraz Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Audytor wiodący ISO 45001:20218, audytor ISO 9001:2015, audytor EMAS 14001:2015

 

Najważniejsze obszary działalności:

 • realizacja zadań służby bhp zgodnie z ISO 45001:2018.
 • audyty bezpieczeństwa, kontrole warunków pracy, analiza bhp, ocena rozwiązań technicznych i organizacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy.
 • dbanie o bezpieczeństwo pracowników oraz zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji, w oparciu o obowiązujące wymagania prawne.
 • wspieranie kluczowych procesów produkcyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy (procesy budowlane, energetyczne, technologiczne, produkcyjne).
 • doskonalenie jakość procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, uwzględniając stan bhp i warunki ochrony pracy w organizacji.
 • budowanie kultury bezpieczeństwa, angażowanie pracowników i kadry kierowniczej w rozwój systemu zarządzania bhp.
 • szkolenie kadry (wstępne, okresowe, tematyczne), budujące świadomość i odpowiedzialność pracowników w środowisku pracy.

Przedsiębiorczyni z 15 letnim stażem, szkoleniowiec i akredytowany tutor.
Założycielka i właścicielka marki Smoo-Thie, produkującej naturalne napoje, które w swoim składzie zawierają owoce z własnych plantacji znajdujących się w Rezerwacje Jabłka. Od roku 2011 prowadzi firmę produkcyjno – handlowa – Grupa Gaik Sp z. o. o. o zasięgu międzynarodowym. Z wykształcenia pedagog z tytułem magistra nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i matematyki finansowej. W swoim dorobku ma ukończone liczne szkolenia z zakresu szeroko rozumianego biznesu i edukacji. Licencjonowana trenerka potencjału zawodowego i osobistego programu „Spadochron”. Pomaga osobom prywatnym, jak również organizacjom zaplanować, a następnie realizować cele osobiste i zawodowe poprzez odpowiednie zarządzanie myślami i emocjami oraz dostarczanie kompetencji społecznych. Kierując się tymi wartościami napisała i wydała planner – „Smart Planner-edukacja i rozwój” laureata nagrody Zoom Art 2019.

Jest również właścicielką firmy Gaik Academy, która powstała ze świadomości problemów młodego pokolenia oraz pasji do nauczania; realizując misję wspierania młodych ludzi w drodze do samorealizacji i spełnienia. W swojej pracy łączy doświadczenie oraz wiedzę pochodzącą z różnych dziedzin nauk, przyjmując formę konkretnych narzędzi aplikowanych w obszarach przedsiębiorczości, samorealizacji, zarządzania i duchowości.

Jak trener mindfulness pomaga rozwijać kompetencje samoobserwacji i uważności oraz skupiać się na bieżących potrzebach. Dzięki świadomej praktyce rozwija kompetencje z zakresu równowagi emocjonalnej, sztuki koncentracji i radzenia sobie ze stresem, które następnie przekłada na techniki nauczania, które stosuje w swoich programach edukacyjnych.

Mateusz Gawiński – psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta w szkoleniu. Ukończył SWPS na kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia oraz studia podyplomowe z Psychoonkologii w Praktyce Klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie w trakcie szkolenia w psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich miejscach jak: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze, Szpital Uniwersytecki Kraków-Prokocim, Szpital Magodent w Warszawie, Mazowiecki Szpital Onkologiczny, fundacja Onkocafe, fundacja onkologicznej Nadzieja oraz w indywidualnej pracy z pacjentem we własnym gabinecie. Autor artykułów na stronie Zwrotnik Raka oraz współautor podcastu Psychogadanki. Pracujący grupowo oraz indywidualnie z osobami doświadczającym kryzysów.

 

mgr Iwona Grabowicz – Chądzyńska

mgr Iwona Grabowicz – Chądzyńska – psycholog z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w obszarze diagnozy klinicznej dziecka i rodziny, posiada uprawnienia do diagnozy zaburzeń neurorozwojowych, wieloletni wykładowca akademicki, ekspert w projektach naukowych dotyczących rozwoju małego dziecka, autorka lub współautorka artykułów naukowych, psychotraumatolog, członkini The European Society of Traumatic Stress Studies, absolwentka Trauma Education for Humanitarian and Emergency Responders.

Marcin Gurtatowski

Wykładowca akademicki i trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania i marketingu. Założyciel i prezes firmy Know-How VR Group Sp. z o.o., oferującej rozwiązania wspierające komunikację, kreatywność i kooperację, w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości. Doktorant Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na ekonomii behawioralnej oraz na możliwościach wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości w zarządzaniu i marketingu.

Dawid Mirosław Jackowski, MBA, DBA – efektywny i zorientowany na osiąganie wysokich wyników Menedżer z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywowaniu i inspirowaniu zespołów do osiągania ambitnych celów a także z szerokim doświadczeniem w Lean Management. Doświadczony w prowadzeniu projektów, szkoleń i budowaniu relacji biznesowych. Menedżer podnoszący swoje kwalifikacje – obecnie Doctor of Laws, LL.D. , a zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystujący w zarządzaniu w wielodyscyplinarnym środowisku biznesu.
Wykładowca na studiach niestacjonarnych oraz podyplomowych.
Absolwent:
– Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości,
kierunek: Zarzadzanie, specjalizacja: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
– Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu,
Master of Business Administration
– Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie, Apsley Business School, London
Doctor of Business Administration

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie

Praca magisterska pt.: „Samoocena i poczucie osamotnienia osób dorosłych nie będących w związkach” napisana pod kierownictwem – prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Katedra Różnic Indywidualnych KUL”

mgr Mariusz Jankowski, MBA

mediator wpisany na listę stałych mediatorów SO w Warszawie,
doradca obywatelski pasjonat polubownego rozwiązywania sporów
uczestnik seminarium doktorskiego WSH

Mgr psychologii o specjalizacji klinicznej. Od 2016 roku v-ce prezes Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Nowotworową Raktime, udzielającej wsparcia chorym onkologicznie oraz ich rodzinom. Obecnie także Dyrektor Oddziału Fundacji Leny Grochowskiej w Warszawie, która zajmuje się tworzeniem miejsc pracy głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na co dzień współpracuje z osobami z chorobami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie udzielając wsparcia psychologicznego. Udziela także pomocy w interwencji kryszysowej w ramach wolontariatu.

mgr Julia Jastrzębska – pedagog, psychotraumatolog, doradca zawodowy, mediator sądowy.

Praktyk prowadzący prywatny gabinet oraz kancelarię mediatora sądowego. Od 10 lat współpracuję z uczelniami wyższymi, gdzie prowadzę zajęcia na wydziałach pedagogiki oraz psychologii. Współpracuję także ze sportowcami w zakresie treningu mentalnego.

Monika Jerzyk

Monika Jerzyk – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek pedagogika specjalna) i Akademii Muzycznej w im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jest trenerką metody Video Treningu Komunikacji, specjalistką w zakresie AAC. Wykładowczyni studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku neurologopedia. Opracowała i wprowadza Wczesne Strategie Komunikacyjne w model komunikacji z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Ideę tą prezentowała wielokrotnie na konferencjach oraz seminariach w Polsce i za granicą. Prowadzi cykl szkoleń: „Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością” oraz superwizje dla terapeutów. Jest autorką artykułów poruszających tematykę potrzeb komunikacyjnych dzieci z globalnymi trudnościami rozwojowymi. Posiada certyfikat konsultantki w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Autorka warsztatu „Narzędzia i kompetencje użyteczne w procesie współpracy z rodzicami”, opartego na założeniu, że ludzie posiadają zasoby i najchętniej wdrażają w życie rozwiązania, których są autorem. Terapeutka Stymulacji Bazalnej. Prowadzi w Poznaniu Centrum Rozwoju Porozumiewania GADATEK. Obejmuje opieką merytoryczną kilka ośrodków i szkół na terenie całego kraju. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest administratorem strony facebook Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania (https://www.facebook.com/GadatekCentrumRozwojuPorozumiewania/).

Jestem doradcą zawodowym i personalnym, filologiem języka angielskiego, absolwentem studiów MBA oraz DBA. Od prawie 15 lat pracuję w branży energetycznej współpracując z takimi światowymi korporacjami jak Hitachi Zosen Inova, VonRoll, AE&E (Austrian Energy and Environment) na terenie Japonii oraz Europy. Obecnie już w Polsce realizuję projekty związane z zarządzaniem zgodnością (Compliance). Dodatkowo realizuję się jako dydaktyk, przekazując swoją wiedzę i międzynarodowe doświadczenie słuchaczom i studentom Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”. Absolwent Greenwich Community College, Londyn – Edexcel Certificate Adult Literacy Level 1
Pasjonat astronomii i astrofotograf, współorganizowałem narodowe wyprawy naukowe do Chile oraz USA na obserwacje i badanie zjawisk całkowitego zaćmienia Słońca we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Fundacją Nicolaus Copernicus, popularyzuje pro bono tę dziedzinę wiedzy wśród zainteresowanych osób, a w szczególności dzieci pokrzywdzonych przez los.

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie psychoterapii Gestalt, Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i pomocą psychologiczną dla osób od 15 roku życia. W swojej pracy kieruje się otwartością na dialog i relacją opartą na wzajemności. Interesuje się psychologią pozytywną, teorią pola i relacyjnym podejściem do psychopatologii. W pracy ze studentami stara się przełożyć teorię na praktykę.

mgr Magdalena Kamińska

Magdalena posiada 14-letnie doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze HR consultingu.
Miała okazję współpracować i skutecznie doradzać kluczowym polskim i międzynarodowym organizacjom i przedsiębiorcom.
Absolwentka studiów na kierunku Zarządzanie i Biznes Międzynarodowy oraz studiów podyplomowych HR Business Partner. Biegle posługuje się językiem angielskim i komunikatywnie językiem niemieckim.
Kluczowe obszary specjalizacji: rekrutacja, zarządzanie talentami, zarządzanie zmianą, employer branding, candidate experience, wyzwania w zarządzaniu HR, budowanie zaangażowania, rozwój organizacji, zarządzanie karierą, zarządzanie różnorodnością i skuteczne techniki zarządzania.

Korszla

Mgr Elzbieta Korszla –   absolwentka UMCS w Lublinie – Wydział Ekonomiczny i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi –kierunek pielęgniarstwo.

Wykształcenie podyplomowe:  Międzynarodowa Szkoła Menadżerów – Planowanie i zarządzanie w ochronie zdrowia; Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji)  studia podyplomowe w zakresie prawa spółek; Colegium Humanum– Szkoła Główna Menadżerska –  MBA, DBA, MPH.

Wykształcenie doktoranckie: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu.

Doświadczenie zawodowe: menedżer ochrony zdrowia z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami leczniczymi; koordynator wielu projektów inwestycyjnych, zdrowotnych, innowacyjnych oraz jakościowych  w sektorze ochrony zdrowia.

Ekspert TV, wideo i reklamy z niespełna dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. W przeszłości – account manager w OMD Poland odpowiedzialny za strategie mediowe, planowanie i zakup mediów dla m.in. Sony, McDonald’s, PKO, Lotos. Dyrektor marketingu w Atmedia odpowiedzialny za badania, strategię sprzedaży, rozwój międzynarodowy, strategie promocyjne i programowe dla stacji TV. Szef sprzedaży i marketingu w Viasat (MTG).
Aktualnie – zastępca dyrektora Biura Reklamy TVP dbający o rozwój produktów, promocję B2B, badania, rozwój systemów.
Pomysłodawca, współ-autor i współ-redaktor książki „Marketing pokolenia silver”. Współwłaściciel i wydawca serwisu ScreenLovers.pl. Członek rady nadzorczej IAB Polska.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Beata Krasoń – absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, kierunek Zdrowie Publiczne w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu- Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie – Zarządzanie spółką prawa handlowego w ochronie zdrowia oraz Koordynator transplantacyjny. W 2016 r. ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem. Od 31 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością/ Akredytacji. Auditor wiodący wg ISO 9001, Auditor wiodący wg ISO 14001 oraz Auditor wiodący ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 22301, ISO 15224, ISO 45001.

Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, antykorupcją, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją, cyberbezpieczeństwem.
Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Obecnie Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Wykładowca w ramach studiów dyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładowca na studiach podyplomowych MBA w Toruniu i Bydgoszczy.

Psycholog spec. psychologii rodzin, psychotraumatolog, seksuolog, terapeuta rodzin i par, socjoterapeuta – certyfikowany trener TUS (I i II st.), coach i doradca zawodowy. Obecnie student studiów podyplomowych Psychosomatyka i somatopsychologia. Specjalizuję się w szeroko pojętej pomocy, wsparciu i terapii dzieci, młodzieży a także pracy z rodziną i parami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem przez wiele lat w pracy jako interwent kryzysowy i terapeuta w różnych instytucjach pomocowych i edukacyjnych oraz podczas licznych praktyk studenckich i pracy jako wolontariusz. Od prawie 20-lat edukuję, terapeutyzuję, wspieram i motywuję do spełniania swoich marzeń.

Swoją wiedzą i praktyką od 15-lat dzielę się w pracy ze studentami jako nauczyciel akademicki m.in. w WSB we Wrocławiu i Opolu oraz Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Warszawie.

Jadwiga Lenar-Basak
Psycholog, absolwentka- Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Wydział Nauk Społecznych, Lublin
psychoterapeuta, absolwentka- Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Warszawa
Doradca zawodowy, absolwentka – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, psychoterapii i wsparcia psychologicznego dla osób, które doświadczają przemocy ze strony bliskich, traumy , cierpią z powodu toksycznego związku, przeżywają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji i utrzymaniu więzi, mierzą się z poczuciem niskiej wartości, doświadczają straty bliskiej osoby, ciąży, cierpią z powodu depresji, depresji po porodzie, niepokoju, lęku, chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Pracuję zawodowo jako psycholog w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Od 2013 roku – pracuje jako psychoterapeuta w nurcie humanistycznym, czerpiąc również z innych nurtów psychoterapeutycznych, trener kompetencji miękkich, autorka opracowania i przeprowadzenia usług doradczych w stosunku do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, podnoszących kwalifikacje zawodowe – ocena predyspozycji osobowościowych i zawodowych, przeprowadzenie i interpretacja testów psychologicznych, doradztwo zawodowe. Autorka opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu: autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, krajowy rynek pracy, techniki i metody poszukiwania pracy, negocjacje, obsługa klienta, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, pokonywanie barier związanych z przekonaniami (radzenie sobie z uprzedzeniami). Kluczowymi wartościami w budowaniu relacji terapeutycznej są dla mnie empatia, szacunek, bezwarunkowa akceptacja drugiego człowieka.

Autorka ,, Asertywność’’- rozdział w ,,Jak odnieść sukces zawodowy’’ pod red. Ewy Grądziel. Autorska opracowania- Przewodnika dla pracowników Ochrony zdrowia o Przemocy w rodzinie.
Prywatnie szczęśliwa mama dwóch dorosłych synów z powodzeniem godząca rozwój zawodowy i samorealizację z dbaniem o rodzinę oraz siebie, swoje potrzeby i własne przyjemności.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Administracja. Licencjonowany doradca podatkowy. Doktorantka studiów podatkowych pod przewodnictwem prof. W. Nykiela. Pracownik Departamentu Finansów jednej z największych w Polsce instytucji finansowych. Współautorka komentarza do ustawy o CIT, cyklu „Twój brat PIT” w telewizji TVN CNBC Business. Prywatnie sopran koloraturowy.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, SWPS oraz Szkoły Trenerów w ODiTK. W swojej pracy koncentruje na zagadnieniach stresu i konsekwencjach długotrwałego stresu dla życia zawodowego, prywatnego oraz zdrowia.  Zawsze koncentruje się na zasobach oraz mocnych stronach Klienta. Wierzy w potencjał jaki drzemie w każdym człowieku.

Terapeuta poznawczo-behawioralny TPB (CBT) z dialogiem motywującym DM (w trakcie certyfikacji). Ukończyła szkolenie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR Polska). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowym środowisku takich organizacji jak Staples, Diaverum czy DNV. Obszar działań to Europa, USA, Azja. Na co dzień wspiera rozwój kariery top managerów korporacji podczas konsultacji indywidualnych gdzie pomaga im podczas zmiany pracy, przygotowuje do ważnych rozmów zawodowych oraz procesu zmiany ścieżki zawodowej.  Towarzyszy i pomaga wzmacniać rezyliencję w wydarzeniach szczególnie stresujących.

Marcin Łukasik: Dziennikarz radiowo-telewizyjny z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy na antenie. Posiada bardzo dużą zawodową praktykę zdobytą m.in. w RMF FMRadiu ZET oraz 4FUN.TV. Wśród ogólnopolskich programów na swoim koncie ma m.in. lifestylowe “Dzień Dobry Bardzo”, muzyczną “Listę Przebojów Radia ZET” czy publicystyczne “HaloZET”. W swojej pracy łączy media tradycyjne z nowoczesnymi tworząc strategie komunikacji dla marek osobistych oraz firm w internecie. Pomaga w budowaniu skutecznego marketingu w oparciu o storytelling.

Dodatkowo tworzy i produkuje podcasty w ramach Studia PLAC m.in swój autorski “Tak słucham“. To seria rozmów z osobami, którzy na co dzień robią ciekawe i inspirujące rzeczy. Wśród gości byli m.in: Zbiginiew Boniek, Maciej Musiałkowski czy Marcin Prokop.

Pozdrawiam,
Marcin Łukasik

Mgr Dariusz Łuków jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość.  Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse. Doświadczenie praktyczne zdobyte podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej – biuro rachunkowe. Aktualne zatrudnienie to główny księgowy w jednostce państwowej, Skarbnik Gminy Zwierzyn a także pracownik dydaktyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Posiada certyfikat księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym. Obszar zainteresowań to podatki.

Jestem absolwentem psychologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie kliniczne zdobywałem m.in. w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym, gdzie pracowałem jako psycholog. Obecnie jestem psychoterapeutą w poradni “Synergia”. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz EMDR. Prowadząc zajęcia w Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” dzielę się wiedzą teoretyczną zdobytą na licznych szkoleniach, ale także praktyczną, wyniesioną z mojego gabinetu.

Patrycja Maślankiewicz, EMBA, EDBA, DBA – wykładowca akademicki, praktyk zarządzania, doktor biznesu, pedagog, psychotraumatolog i psychoterapeuta. Skutecznie łączy wiedzę o twardym biznesie z wiedzą o psychicznych predyspozycjach człowieka. Po 20-latach na stanowiskach zarządczych mówi o sobie: „jestem nieugięta dla sprawy i empatyczna dla ludzi”. Zrealizowała projekty zarządczo-doradczo-rozwojowe dla ok. 300 firm prywatnych oraz instytucji państwowych. Wspiera Rady Nadzorcze, Prezesów, Dyrektorów, Manager-ów i Właścicieli Firm w OSIĄGANIU WYNIKÓW BIZNESOWYCH jako EKSPERT ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY, STRATEG BIZNESU oraz SHADOW I INTERIM EXECUTIVE (CEOs, DIRECTORs) przy zachowaniu WORK-LIFE BALANCE (WLB) – równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz WELLBEINGU – dobrostanu psychicznego i poczucia obfitości. Prowadzi COACHING, MENTORING i PSYCHOTERAPIĘ Kadry Zarządzającej.

Właściciel firmy NEXUS Consultants, specjalizującej się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu marketingu, finansów, zarządzania i organizacji oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych).

Zrealizował ponad 1.000 projektów doradczych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z wielu branż, w szczególności energetycznych, chemicznych, handlowych i logistycznych, usługowych, organizacji publicznych i innych. Do tej pory pracował dla największych firm energetycznych w Polsce i za granicą, takich jak: ENERGA, ENEA, TAURON, PGE, PGNiG, EDF, Iberdrola, SPAC, RWE, CEZ. Angażował się także w duże projekty wodorowe w Polsce, w zakresie dystrybucji wodoru w gazociągach, magazynowania w kawernach solnych oraz produkcji energii odnawialnej i jej konwersji na wodór.

Autor mapy drogowej dotyczącej wodoru dla jednej z największych polskich firm. W chwili obecnej pełni wiodącą rolę jako inicjator i twórczy lider Klastra Technologii Wodorowych.

Dzięki jego zaangażowaniu powstały takie projekty jak „Pomorska Dolina Wodorowa”, konferencja „PCHET” czy podprojekt “Hy-way to Hel”, który będzie przełomem w realizacji wodorowego transportu publicznego (autobusowego, kolejowego i morskiego) łączącego Gdynię, Sopot i Gdańsk z Półwyspem Helskim (w województwie pomorskim).

W marcu 2022 r. został powołany przez Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę na członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

mgr Magdalena Pietnoczko – psycholog, w trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO w Lublinie, doktorantka w Instytucie Psychologii KUL. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie oraz w poradni psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Z wykształcenia jest pedagogiem i absolwentem studiów podyplomowych, między innymi w zakresie: Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa (2012), Zdrowie Publiczne i Środowiskowe (2010), oraz w zakresie Organizacji i Zarządzania w Służbie Zdrowia.

Od 2002 pracuje jako terapeuta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (Zakład Psychoonkologii). W 2008 roku został Fundatorem i Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia „Źródełko”. W ramach działań Fundacji, zajmuje się osobami wykluczonymi społecznie, bezrobotnymi, ofiarami przemocy i parami starającymi się o dziecko. Od 2005 roku szkoli kandydatów na wolontariuszy w zakresie psychoonkologii – w Hospicjum Domowym dla Dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu w Kielcach. Obecnie pracuje także jako wykładowca akademicki na uczelniach w Kielcach i Warszawie.

Od 19 lat bada zastosowanie Racjonalnej Terapii Zachowania jako przykład interwencji kryzysowej oraz zastosowanie jej jako metody edukacji zdrowia psychofizycznego. Od 2012 roku bada zastosowanie i skuteczność terapii EMDR jako przykład interwencji kryzysowej. Jest autorem 29 prac z zakresu Terapii: RTZ i EMDR, pedagogiki, psychoonkologii i profilaktyki zdrowia. W Polsce jest popularyzatorem psychoonkologii, psychotraumatologii i metod psychologicznych tam stosowanych. Narzędzia, które wykorzystuje jako terapeuta w codziennej pracy zawodowej (między innymi Racjonalna Terapia Zachowania, Program Simontona i EMDR), stosuje również u ludzi zdrowych somatycznie jako sposoby skutecznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

Jarosław Pluta

Menager z 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, związany z sektorem bankowym. W 2019 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za długoletnią służbę. Trener biznesowy oraz rozwoju osobistego.             Z pasji łączy trenerstwo i coaching prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych, coachingowych oraz menadżerskich.

Absolwent:

 • Akademii Bankowości,
 • Studiów podyplomowych Audyt Wewnętrzny Uniwersytet Warszawski,
 • Studiów podyplomowych Psychologia Pozytywna w Praktyce Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Trenerów Akademii Set
 • Szkoła Coachingu Zespołowego Akademii Set
 • Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie

Marcelina Przeździęk

Marcelina Przeździęk – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath. Pracuje od 2009 roku, najpierw przez wiele lat w domowej rehabilitacji pacjentów z SM w ramach Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Kolejno praca w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci i w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka. Obecnie pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka gdzie jest min. członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. zaburzeń karmienia i zespołu wykonującego badania videofluoroskopii (VFSS) u dzieci.
Jest autorką artykułów dotyczących karmienia dzieci z MPD, dyzartrii w przebiegu SM, poradnika dla Pacjentów z SM. Odbyła staż w Katedrze i Klinice Otoaryngologii w CSK w Warszawie z zakresu diagnozy i terapii dysfagii, a także w Children’s Health Ireland at Crumlin w Dublinie. Rozpoczęła międzynarodowe szkolenie w zakresie endoskopowego badania połykania. Jest członkiem European Society for Swallowing Disorders i International Parkinson and Movement Disorder Society. Ukończyła kurs RCM neurorehabilitacion nivel I i II u Marianeli Pernuzzi.
Pracuje z dziećmi w ramach wczesnej interwencji terapeutycznej, głównie z tymi przedwcześnie
urodzonymi, z obciążonym wywiadem okołoporodowym – chorobami neurologicznymi czy genetycznymi i niemówiącymi. Zajmuje się terapią karmienia dzieci z trudnościami w tym zakresie (również dzieci karmione enteralnie: sonda, gastrostomia odżywcza), diagnozą i terapią dysfagii i prowadzi komunikacyjnie dzieci z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Ważną częścią pracy zawodowej jest również diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia neurogennego.

Katarzyna Raduli – mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; jestem absolwentką studiów podyplomowych w zakresie seksuologii klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyłam Kurs trenerski Trenera Treningu Zastępowania Agresji ,,Amity’’, szkolenie specjalistyczne kadry penitencjarnej z zakresu pracy ze sprawcami przemocy ,,Niebieska linia ,, , kurs dla psychologów biegłych sądowych rekomendowany przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce. Podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie integratywnej psychoterapii krótkoterminowej na Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Brałam udział w licznych szkoleniach z zakresu nadużyć seksualnych organizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Aktualnie pracuje jako psycholog w Zakładzie Karnym w Raciborzu, jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

mgr Aleksandra Radziewska

Z wykształcenia dziennikarz. Pierwsze szlify zawodowe zdobywała w agencjach public relations.
Od 10 lat związana z branżą rekrutacyjną i HR, ekspert w zakresie marketingu rekrutacyjnego i employer brandingu (zajmowane stanowiska, m.in.: Marketing&EBManager w agencjach rekrutacyjnych, PR Manager think tanku HR Influencers zrzeszającego dyrektorów personalnych i HR Managerów). Jurorka organizowanego przez Pracuj.pl konkursu HR Dream Team, autorka konkursu Perły HR dla działów HR i agencji rekrutacyjnych.
Redaktor naczelna magazynu Rekruter – pisma skierowanego dla osób związanych z branżą Human Resources, rekrutacją, rynkiem pracy i marketingiem. Aktualnie ekspert ds. Employer Brandingu w Wirtualnej Polsce.

mgr Bartłomiej Solarz – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, szkoleniowiec, wykładowca, autor publikacji naukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem cywilnym. Jako adwokat reprezentuje interesy swoich klientów w trakcie postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Sykulski Radosław, MBA – absolwent studiów podyplomowych z zakresu E-commerce na Akademii Leona Kozminskiego. Ukończył również studia magisterskie z dziedziny Finansów przedsiębiorstwa na SGH oraz zarządzania na Akademii Leona Kozminskiego. Prowadzi  zajęcia na studiach niestacjonarnych oraz podyplomowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem kadry menedżerskiej oraz tworzeniem strategii sprzedaży. Uczestniczy w prowadzeniu szkoleń – dydaktyk o rozległej wiedzy praktycznej.

Aneta Szumska

Aneta Szumska – neurologopeda, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta metody krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznymi, z afazją, z zespołami genetycznymi oraz obniżoną sprawnością intelektualną).

Specjalista ds. zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich.

Dyplomowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego , Mentor, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, Certyfikowany HR Business Partner,

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych ( menedżer, dyrektor zarządzający) oraz jako HR Business Partner odpowiedzialny między innymi za rekrutację , budowanie zespołów, realizacje celów biznesowych firmy, rozwój pracowników, kontrole i nadzór działów produkcyjnych                        i handlowych. Od kilku lat zajmuje się wsparciem firm w zakresie poprawy efektywności osobistej liderów ( kadry średniego i wysokiego szczebla) oraz członków zespołów poprzez warsztaty i szkolenia, sesje coachingowe, mentoring, konsultacje, testy osobowościowe DISC.

Ukończyła studia na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, oraz prowadzi prywatną praktykę.

Specjalizuje się w zakresie seksuologii klinicznej i psychologii dzieci i młodzieży.

Magdalena Mazur

Jestem fajną babką, mamą, multiinstrumentalistką, pasjonatką jazdy na motorze, molką książkową, podróżniczką i fotografem-hobbystą.
Jestem neurologopedą i surdologopedą, dyrektorem Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacji NSL w Gorzowie Wlkp.
Pionierem terapii neurologopedycznej w rzadkich zespołach genetycznych.
Wykładowcą akademickim w zakresie dyzartrii i dysfagii.
Współtwórcą ENMOT – elektrostymulacji twarzy i wnętrza jamy ustnej, metody usprawniającej jedzenie i mówienie osobom z zaburzeniami pracy nerwów czaszkowych.
Jestem ekspertem firmy LOVI – szkolę zespoły medyczne, projektuję pomoce do karmienia, badam je i opiniuję.

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogika. Tytuł uzyskał w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wcześniej ukończył pedagogikę resocjalizacyjną (licencjat i magisterium) oraz studia doktoranckie. Związany od prawie 10 lat z Zespołem Szkół i Placówek Specjalnyc w Krakowie, gdzie pełni obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego, jak i terapeuty.

Autor licznych publikacji, w tym monografii autorskiej: Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze – na przykładzie piłki nożnej, a także artykułu Przestępcze kontakty krakowskiej młodzieży a style adaptacji realizowane w sporcie – na przykładzie piłki nożnej. W swoich zainteresowaniach badawczych szuka innowacji, oryginalnych i nie sprawdzonych metod – możliwych do zastosowania zarówno w pracy wychowawczej, jak i wystarczająco interesujących do opisania w autorskich rozważaniach naukowych. Aktualnie, wspólnie z wychowankami, kręci krótkometrażowe filmy, reportaże i teledyski oraz bada efektywność tychże zajęć w procesie oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych.

Kariera naukowa:
2018 – doktor habilitowany nauk społecznych, specjalność: psychologia, Instytut Psychologii, Akademia Nauk Pedagogicznych (Ukraina).
2000 – doktor nauk społecznych, specjalność: psychologia, Instytut Psychologii, Akademia Nauk Pedagogicznych (Ukraina).
1993 – mgr psychologii i pedagogiki, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny (Ukraina).

Zainteresowania naukowe:
Problematyka stresu. Konflikty wewnętrzne. Procesy wartościowania.

Politolog, pedagog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Wykładowca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W latach 2017-2020 adiunkt w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadzi wykłady, konwersatoria i warsztaty z zakresu metodologii badań społecznych (pedagogicznych), zastosowań pakietów statystycznych (SPSS i PSPP) w badaniach społecznych, edukacji przez projekty, ewaluacji w pedagogice i pracy socjalnej. Kierował zespołem ekspertów realizujących projekt diagnozy edukacji na warszawskim Targówku i Żoliborzu. Obecnie prowadzi badania nad pomiarem edukacyjnym oraz nauczycielem, jego motywowaniem i systemem wartości. Autor szeregu publikacji poświęconych pedagogice. Członek Zespołu Edukacji Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Recenzent w polskich czasopismach pedagogicznych.

Dr inż. Bogusław Hajdasz

Dr inż. Bogusław Hajdasz jest praktykiem zarządzania i jednocześnie wykładowcą uniwersyteckim. Z wykształcenia jest doktorem ekonomii i mgr inż. mechanikiem. Ukończył także Executive MBA na Aalto Business School Helsinki oraz kurs menedżerski na Kellogg School of Management w USA. Jako menedżer przeszedł całą drogę zawodową od inżyniera i handlowca do Prezesa Zarządu firmy. Od prawie 20 lat zarządza firmami produkcyjno-handlowymi w różnych kulturach organizacyjnych. Pracował dla brytyjskiego Aral/BP, duńskiego Cembrit SA, francuskiego Bostik/Total, koreańskiego Daewoo, niemieckiego VW i belgijskiego Deceuninck oraz dla polskiej Alchem Grupa. Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmami ponad 1 mld zł obrotu i zatrudniającymi ponad 1500 pracowników oraz w zarządzaniu dużymi projektami m.in. budowa nowej fabryki, wdrożenie nowego systemu ERP. Wraz ze swoim zespołem zdobywał nagrody m.in.: Złoty Medal Targów Budma, Acantus Aurelius i Teraz Polska.

Od 2012 roku Bogusław Hajdasz prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA. Jego szerokie zainteresowania naukowe obejmują m.in. zarządzanie strategiczne i podejmowanie decyzji, zarządzanie kryzysowe, corporate governance, cyberbezpieczeństwo, odnowę strategiczna po kryzysie, zarządzanie zmianą, zarzadzanie projektami, zarządzanie produkcją, transformacje biznesu i nowy model biznesowy, ekonomię menedżerską, strategie sprzedaży i marketingu, etykę menedżerską i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialność menedżera.

Dorobek naukowy

– książka „Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa” 2017 HP

– artykuły naukowe:

– „Aktualne wyzwania w zarządzaniu nadzorem korporacyjnym w Polsce” 2021

– „Możliwość badania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu metodologii teorii ugruntowanej” 2017

– „Zarządzanie procesem uczenia się przedsiębiorstwa w sieci” w wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ‘Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się” 2013

– „Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa”  Studia Oeconimica Posnaniensia 2014

 

 

Agnieszka Iłendo-Milewska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, doradcą zawodowym, socjoterapeutą. Jest ekspertem w obszarze oceny narzędzi diagnostycznych dla systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
Pełni funkcję Kierownika Katedry Psychologii w Białymstoku, jest dyrektorem i założycielem Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Dyrektorem Prywatnego Przedszkola Językowego Happy Kids w Białymstoku.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół samoregulacji, dysfunkcjonalnych zachowań, relacji społecznych. Realizuje projekt naukowy Regulacyjna funkcja wspomnień autobiograficznych w okresie pandemii.
Jest członkiem redakcji czasopisma Sankalp Journal of Multidisciplinary Studies (SJMS), Sankalp
Publishing, członkiem Rady Doradczej i Komitetu Technicznego organizacji Social Science and
Humanities Research Association (SSHRA), członkiem redakcji czasopisma International Journal of
English Literature and Social Sciences (IJELS), członkiem redakcji czasopisma Humanities and Social
Sciences (HSS), recenzentem honorowym w Global Association of Research USA oraz w czasopiśmie
PEOPLE: International Journal of Social Sciences.
Otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Jest autorką licznych artykułów naukowych oraz publikacji zwartych (Iłendo-Milewska A (2016). Środowisko szkolne w doświadczeniach uczniów, tendencje zmian. Wyd. Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego Kraków, Iłendo-Milewska A. (2009). Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum, Wyd. Difin, Warszawa).

 

 

Magister nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych. W latach 2001-2018 asystent i adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, uznanej publicznej szkoły biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół międzynarodowych stosunków gospodarczych w tym procesów integracji regionalnej w Europie i w Afryce Subsaharyjskiej, także międzynarodowych rynków finansowych i biznesu międzynarodowego. Tomasz W. Kolasiński jest autorem pionierskiej w Polsce monografii z zakresu szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu zatytułowanej „Zarządzanie postkolonialne. Otoczenie biznesu w Afryce Subsaharyjskiej”. Jest autorem niszowych monografii, pierwszych w Polsce, z zakresu integracji regionalnej i rynków finansowych państw Afryki, dawnych kolonii francuskich.

Adam Krzyżanowski doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Rozprawa doktorska pt.: „Wpływ zintegrowanego systemu informatycznego na sprawność organizacyjną powiatowych urzędów pracy” dotyczyła zastosowania rozległych systemów informatycznych w urzędach wchodzących w skład Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Powyższe studia oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej umożliwiły mu pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, wykorzystania nowoczesnych nurtów teorii organizacji i zarządzania, informatyki oraz funkcjonowania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.
Bezpośrednio po przeprowadzeniu obrony rozprawy doktorskiej nawiązał współpracę z wieloma Uczelniami, w tym m. in z Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” – Szkoła Główna Menadżerska prowadząc wykłady oraz ćwiczenia z przedmiotów m.in.: „Przygotowanie projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej”, „Techniki negocjacji i mediacji w administracji”, „Zachowania organizacyjne”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Zarządzanie zamówieniami publicznymi”, „Zarządzanie w logistyce” „Polityka społeczna” oraz inne.
Aktywnie uczestniczy również w życiu naukowym w naszym kraju. Od wielu lat systematycznie przygotowuje oraz publikuje artykuły naukowe m.in. w czasopiśmie „Master of Business Administration” oraz w książkach z zakresu zarządzania publicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w administracji publicznej. Do chwili obecnej opublikował jedenaście tekstów naukowych, w tym cztery w czasopismach wymienionych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ponadto aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych związanych z zastosowaniem nowoczesnych nurtów teorii organizacji i zarządzania oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, jak również profilaktyki uzależnień, w tym od substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym cyberuzależnień. Do chwili obecnej uczestniczył w dziewiętnastu konferencjach naukowych. Dr Adam Krzyżanowski prowadzi analizę aktualnych problemów wynikających z rozwoju współczesnego świata, w tym w szczególności zagadnień związanych z elementami funkcjonowania administracji publicznej oraz jednostek sektora prywatnego, wykorzystania nowoczesnych nurtów teorii organizacji i zarządzania, informatyki oraz funkcjonowania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. W jego pracy naukowej poruszane są zagadnienia wynikające z procesów globalizacyjnych, ciągłego wykorzystywania wiedzy, jak również problemów współczesnego człowieka, w tym uzależnień oraz występowania problemów socjologicznych w ujęciu nauki organizacji i zarządzania.

Absolwent  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika specjalność pedagogika z resocjalizacją i profilaktyką społeczną z 20 letnim doświadczeniem zawodowym w charakterze   konsultanta psychoterapii interwenta kryzysowego  w Świętokrzyskim  Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Od 2013 do chwili obecnej doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika.

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutką. Tytuł magistra uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim natomiast tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Na codzień prowadzę psychoterapię indywidualną i par w swoim gabinecie oraz prowadzę firmę szkoleniową Wytwórnia Wiedzy w Lublinie.

Dr Anna Mróz, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, od 2021 roku prowadzi również zajęcia dydaktyczne w Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Z wykształcenia psycholog, stopień doktora uzyskała w roku 2002 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy „Rozwój osoby według Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (analiza doświadczeń wybranej grupy)”. Ukończyła również 2-letni staż terapeutyczny w Szkole Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od 2001 roku jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2015 roku Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka). Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół problematyki potencjału rozwoju osobowego i jego realizacji: uwarunkowania zmian rozwojowych i zaburzeń w rozwoju, wartości esencjalne w procesie integracji osobowej, społeczne funkcjonowanie osób z wysokim potencjałem rozwojowym, trudności rozwojowe dzieci zdolnych i wrażliwych emocjonalnie. Bliskie są jej idee psychologii pozytywnej i humanistycznej, a także narracyjne podejście do badań nad tożsamością.

Karolina Muzyczka, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, a także egzekucji administracyjnej. Autorka opracowań i monografii naukowych zakresu prawa publicznego. Autorka/ekspert opracowań w czasopiśmie prawnym Infor. Członek Rady Naukowej Regionalnej Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym w Toruńskiej Szkole Wyższej Kolegium Jagiellońskim oraz członek Bydgoskiego Towarzystwa Nauk.

Den Grundstock für die Tätigkeit hat er mit dem Studium der Betriebswirtschaft mit Abschluss als Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Banken und Finanzierung gelegt.
2015 wurde ihm die Ehrendoktorwürde verliehen, in 2022 wurde er zum Honorarprofessor (Hon. Prof.), „Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Warsaw Management University“, ernannt.
Er war in Geschäftsführer- und Vorstandsfunktionen, teils europaweit,  bei verschiedenen Finanzierungsgesellschaften von Maschinenherstellern und im Bereich der Absatzfinanzierung für Endkunden sowie der Bestandsfinanzierung für Handelshäuser bei global vertretenen marktführenden Herstellern tätig. Bis 2017 fungierte er als Vice President Agriculture Int. bei einer der führenden deutschen Leasing-Gesellschaften.
Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Gründung einer Bank in Deutschland (passported license) sowie die Gründung einer Leasinggesellschaft.
Seit 2017 ist er unabhängiger Berater im Bereich der Finanzierung von sog. „movable assets“ aktiv und berate international diverse große, teilweise börsennotierte Unternehmen verschiedener Branchen in Fragen rund um die Finanzierung ihrer Produkte durch Endkunden sowie zu weiterer Marktausdehnung mithilfe von Finanzierungen, Leasing und Mietlösungen.
Insgesamt verfügte er über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanzierung von mobilen Wirtschaftsgütern.
Er hat während seiner praktischen Tätigkeit und projektbezogenen Arbeit immer wieder Trainings und Projekte geleitet und Fachvorträge u. a. in den USA, Brasilien, in der Mongolei und etlichen west- und osteuropäischen Staaten gehalten.

Posiada stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach. Uzyskał go na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa tego Uniwersytetu ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie. Wcześniej studiował na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Prowadzi także wykłady, laboratoria i warsztaty  na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Publikuje artykuły naukowe i zajmuje się działalnością popularyzująca wiedzę. Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego”.     

     Ponad 20 lat kierował firmami prowadzącymi działalność w zakresie: reklamy, PR, marketingu politycznego, a także produkcji widowisk artystycznych i telewizyjnych.

    Jako producent, reżyser i scenarzysta ma w swoim dorobku filmy i programy telewizyjne o ogólnopolskim zasięgu. Od wielu lat współpracuje z TVP S.A., której również był pracownikiem etatowym. 

    Jego pasją są konie i jeździectwo. Wyczynowo uprawiał skoki przez przeszkody, jest instruktorem tego sportu.

Mira Radzka

Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopedka, mioterapeutka, specjalizuje się we wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, dysfagicznymi u dzieci i dorosłych, zaburzeniami rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z problemami genetycznymi, Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS.

Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych (UM Wrocław, UAM Poznań, UZ Zielona Góra, APS Warszawa, WSP im. J. Korczaka Warszawa). Entuzjastka anatomii i fizjologii oralnej
Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych.
Autorka pozycji „Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejsza książka Oficyny wydawniczej Impuls w 2019), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt, współautorka książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci”, Projektu „Frenulotomia, wsparcie dziecka, wsparcie rodzica”. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów i inicjatorka akcji społecznej logopedów „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” (DBDL).

Stale współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i portalami wspierającymi rodziców dzieci z zaburzeniami mowy. Organizatorka turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Dr Marcin Jan Stępień jest absolwentem kierunków Prawo oraz Historia Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W 2018 r. obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Autorskie prawa majątkowe w prawie polskim i rosyjskim. Analiza prawnoporównawcza”, za którą otrzymał I nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę naukową z własności intelektualnej. W roku akademickim 2009/2010 był stypendystą Wydziału Praw Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa. Jest autorem artykułów naukowych i praktycznych, m.in. w takich czasopismach jak Państwo i Prawo, Monitor Prawniczy czy Kwartalnik Prawa Nowych Technologii.

dr Teresa Szot-Gabryś, MBA – jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, o specjalności rachunkowość – doktorat obroniła w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada również tytuł Master of Business Administration, po ukończonych studiach w ESCP-EAP Europaische Wirtschaftshochschule Berlin. Teresa Szot-Gabryś jest autorką blisko 100 publikacji, w tym 4 książek i wielu artykułów naukowych. Interesuje się przedsiębiorczością, innowacjami, zarządzaniem projektami oraz rachunkowością i finansami. Poza pracą naukowo-dydaktyczną Teresa Szot-Gabryś posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne, jako doradca biznesowy, konsultant i ekspert, szczególnie w zakresie pozyskiwania dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorką ponad 200 opracowań typu: biznesplany, wnioski o dotacje, studia wykonalności, strategie rozwoju, programy rewitalizacji. Była trenerem, doradcą i mentorem w około 60 projektach szkoleniowych i doradczych, skierowanych głównie do przedsiębiorców.

Wawrzynów

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka PUM w Szczecinie i UMED we Wrocławiu, aktualnie studentka medycyny; logopeda i pedagog wczesnej interwencji, specj. neurologopeda, dietetyk kliniczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, NDT-Bobath i IBITA Bobath, Prechtl’a, TCK, Padovan (II), miofunkcjonalny, kinesiotapingu, instruktor masażu Shantala, metody Butejko.

Specjalizuje się w problematyce napięcia mięśniowego dzieci małych w kaskadzie trudności stomatognatycznych i regulacyjnych. Jest twórcą programu MIOF® (Miofunkcjonalna Terapia Obwodowa do 3 r.ż.) i instruktorem Szkoleń Modułowych MFS, wykładowcą akademickim i szkoleniowcem, Kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej, diagnostą i terapeutą zaburzeń w jedzeniu u noworodków i niemowląt. Autorka publikacji naukowych.

Prof. Priv.-Doz. Dr. Badereddin Bader

Prof. Priv.-Doz. Dr. Badereddin Bader

M.D : Medicine Doctor , University of Vienna

Consultant Urologist and General Practitioner

Fellow of European Board of Urology, FEBU 2012

Venia Docendi (Habilitation Medical University of Vienna, 2019

Prof. lic. Mag. Dr. iur. Thomas Nirk

Thomas Nirk ist deutscher Staatsbürger und als Rechtsanwalt in Wien zugelassen und ist sowohl in Deutschland wie in Österreich tätig. Nach seiner Tätigkeit im Bereich des Kommunal- und Energiewirtschaftsrechts in Berlin hat er sich in Österreich ganz dem Strafrecht verschrieben. Während der Pandemie hat er das Studium des Medizinrechts absolviert und stellen die sich daraus ergebenden Problemlagen zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art nunmehr einen weiteren Schwerpunkt seiner Tätigkeit dar.

Thomas Nirk is a German citizen and admitted to the bar in Vienna and works in both Germany and Austria. After working in the area of municipal- and energy law in Berlin, he dedicated himself entirely to criminal law in Austria. During the pandemic he completed his studies in medical law and the resulting problems of a civil and criminal nature are now another focus of his work.

Prof. Dr. med.dent. Oksana Nirk, MDSc

Oksana Nirk ist ukrainische Staatsangehörige und hat in Österreich Zahnmedizin studiert und an der Medizinischen Universität Wien im Jahr 2018 abgeschlossen. Im Jahr 2021 hat sie einen Postgraduellen Master-Studienlehrgang „Craniomandibuläre und muskuloskelettale Medizin“ an der Medizinischen Universität Innsbruck absolviert. Aufgrund der ganzheitlichen Betrachtungsweise stellt der Einfluss einer Kiefer-Zahnfehlstellung auf den gesamten Organismus und umgekehrt (Craniomandibuläre Dysfunktion) einen Schwerpunkt ihrer zahnärztlichen Tätigkeit dar.

Oksana Nirk is a Ukrainian national and studied dentistry in Austria, graduating from the Medical University of Vienna in 2018. In 2021 she completed a postgraduate master’s degree in “Craniomandibular and Musculoskeletal Medicine” at the Medical University of Innsbruck. Due to the holistic approach, the influence of a misaligned jaw and teeth on the entire organism and vice versa (craniomandibular dysfunction) is a focus of her dental work.

 

Medical specialist for vascular & endovascular medicine with specialisation in chronic pain management with focus on vascular medical diseased patients including specialisation in cardiovascular medicine at the SRH Clinic in Karlsbad-Langensteinbach in Germany. Humanitarian medical professional with Medical Teams International USA & Tshemba Foundation South Africa.

Prof. Dr. med. Reza Akhavan-Sigari

Prof. Dr.med. Reza Akhavan-Sigari studied human medicine from 1993 to 2000 at University Medical Center Goettingen in Germany. Following his Doctoral Dissertation (PhD) in brain metastasis there, his research has focused on expression of vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR-2), inducible nitric oxide synthase (iNOS), and Ki-M1P in skull base chordoma and many other topics related to neurosurgery in general and skull base surgery in particular. He completed the German Board of Neurosurgery in 2006 and the subspecialization in Spine Surgery in 2013 and peripheral Nerve Surgery in 2016.

He is a talented scientific writer who has contributed several well-published papers to the neurosurgical literature. He also works as a reviewer for a number of peer-reviewed journals and has supervised many doctoral theses himself.

In June 2015, Prof. Dr. Reza Akhavan-Sigari got his „Habilitation“ through the Faculty of Medicine at University of Goettingen, granted Venia Legendi in Neurosurgery.

He is now chief physician in Neurosurgery at Paracelsus Clinic in Bremen/ Germany and gives lectures in Neurosurgery at Tuebingen Medical Center in Germany.

Doctor in human medicine, since 2002
examiner of foreign doctors qualification for German doctors license, since 2021
license to conduct advanced training in neurology, since 2018
German MS-research-center (DMSG), since 2018
certified expert (Berlin Medical Chamber), since 2017
Prof Neurology, University of Traditional Medicine, Yerevan, since 2016
Court expert, since 2007
Private practice, neurology, since 2002
licensed to conduct training in various neurological diagnostic methods

Josef Bergt is an attorney-at-law admitted to the bar in Liechtenstein. Josef Bergt is an expert in Liechtenstein and European corporate law as well as banking and financial market law with numerous publications. Josef Bergt has extensive experience in connection with the regulatory framework of capital markets, in particular in connection with sharing economy models and disruptive technologies such as blockchain-technology and token-based-economies (“New Economy Law”). Josef Bergt wrote his doctoral thesis dealing with Liechtenstein corporate law at the Private University of the Principality of Liechtenstein (UFL), Triesen. Furthermore, Josef Bergt graduated from the LL.M. program in Corporate, Foundation and Trust Law and the LL.M. program in Banking and Financial Market Law at the University of Liechtenstein.

Josef Bergt was part of the team providing policy recommendations for an EU Token Regulation Paper through thinkBLOCKtank Asbl, Luxembourg, and in that regard also participated in the public consultation for an EU framework for Markets in Crypto-Assets (MiCA). Josef Bergt is also a supporter of the Liechtenstein blockchain scene and the so-called Liechtenstein “Blockchain Act” (Token and Trusted Technologies Service Providers Act, “TTTA”; Gesetz über Token und vertrauenswürdige Technologie-Dienstleister, “TVTG”).

For his versatile and innovative approach, Josef Bergt was awarded the prestigious Forbes 30 under 30 Award (German speaking region) in 2020.

Specialist in skin and venereal diseases, allergology, phlebology

Laser therapy, cosmetic medicine

Medical studies at the Heinrich-Heine University in Düsseldorf

Doctorate: Diagnosis of persistent hyperinsulinism in nesidioblastosis

1987 Further training as a specialist in skin and venereal diseases, allergology and phlebology at the dermatological clinic of the Krefeld municipal hospital (teaching hospital)
Additional qualification in cosmetic medicine, laser therapy 1997,

1994 Appointment as a member of the committee for quality assurance of the German Society for Phlebology.

1996 Co-development of the new branch of therapy “Residential Dermatological Rehabilitation“.

1992 Founder and board member of the Association for Aesthetic Medicine and Laser Therapy, one of the largest specialist societies of this type in Germany

Since 1999 joint practice for dermatology, venereology, allergology, phlebology and environmental medicine

Since 2007 also chief physician partner of the skin, allergy and vein practice in Korschenbroich.
Main areas of treatment: laser therapy, aesthetic medicine, acupuncture, vein disorders, allergology, phlebology, skin cancer diagnostics with confocal laser scanning microscopy, minimally invasive surgery

Selection of activities and tasks: Since 2000 initiator and juror of the VDL sponsorship prizes of the Association for Aesthetic Dermatology and Laser Medicine, the most important German-speaking scientific prize for aesthetic dermatology and laser medicine.

Since 9/2000: 2nd chairman of the “Umbrella Association for Local Dermatological Rehabilitation and Therapy of Chronic Skin Diseases e.V. (DWDR)“

Since 2007 editorial board member of the journal „Kosmetische Medizin“ (Cosmetic Medicine)
Scientific Advisory Board of Cosmetic Medicine

Since 2001 leading publications on 308nm excimer laser therapy for neurodermatitis, psoriasis and vitiligo

2003 Co-introduction of the American BRAVA system for non-surgical breast augmentation in Germany

Science awards (selection):
1998 and 2002 winner of the Manuscript Prize of Georg Thieme Verlag

Prof. Dr.med. Thomas H. Egginger, MBA

Prof. Dr.Thomas Egginger studied human medicine and followed the classic medical career from assistant physician to chief physician. He not only worked in acute medicine, but also in rehabilitation medicine. He is an expert in internal medicine, diabetology and nutrition. In addition, he studied healthcare management alongside his job and trained very intensively in success- and solution-oriented communication. For many years he worked as a full-time medical director, authorized signatory and most recently as CEO. He is now very successfully advising and coaching executives at the top management level. The focus of his successful work is always the employees and an independent management and corporate culture.

Prof. Dr.med. Gerhard Eller

After studying medicine at the University Clinic in Innsbruck from 1997-2005 and completing his dissertation, Dr. Gerhard Eller completed his training as a specialist in orthopedics and trauma surgery initially in orthopedic spine specialist clinics before switching to classic trauma surgery after a semester at the University Clinic Marburg and taking the specialist examination in 2010. While working, he followed his interest in medical economics and completed the MBA in Health Care Management at the Berlin School of Economics and Law from 2007 to 2009. From 2011 to 2012 he completed the Master of Science in Orthopedics at Donau University Krems, where the scientific focus was already on foot surgery. In addition to knee arthroplasty, this is also the surgical focus of Dr. Eller.

With more than 25 years of experience in science, therapy, and c-level consulting, Prof. Dr. Frank is well practiced all areas of modern psychology.

His work in Switzerland and Germany as an educational, psychological, and occupational therapist has a strong philosophical focus on the method and practice of teaching adult learners.  He also provides advice and guidance to organizations and companies internationally, in the context of which his background as a helicopter technician and soldier in the German army (“Bundeswehr”) has proven useful time and again.

As a consultant and speaker, he explains the psychological phenomena that come into play in the context of digitalisation (for example, when individuals encounter and engage with the so-called “Internet of Things”), including the impact they have on families, on businesses and in society more broadly.

As a practitioner, he leads a team of international professional therapists who work with people to resolve wide range of problems and challenges, including those relating to stress, work, and issues in their private lives such as those involving personal relationships and parenting. This team has been working worldwide for over 25 years and has helped well over 10,000 clients.

For over 25 years Dr. Frank has also done philanthropic work in different roles for organizations such as the Jesuits in Cali, Colombi, and in other locations including the UAE, Israel, Thailand, Brazil, and in the United States.  He endeavors to bridge the gap between different people and cultures by helping them enhance their mutual understanding of their respective needs and aspirations.

As a scientist, university lecturer and therapy practitioner, Prof. Dr. Frank – together with his research group at the Institute for Rehabilitation Science at the Humboldt University in Berlin – researched and developed the “180 Degree Model” in 1995.  This model helps both individuals and organizations facing challenging situations develop strategies to reach their goals successfully and sustainably.

At the Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Warsaw Management University, Prof. Dr. Frank conducts research and provides educational support both in the field of eHealth and in the area of counselling (both preventive and treatment-oriented) for mental health related issues.  He has been working in this field since 2011.  Given the substantial impacts that digital transformation has had on the health professions, there is high demand for both training and mental health support among professionals in this area.

The effects of this digital transformation have also been amplified by significant recent developments such as the conceptual shift of “middle Europe” towards the east, and the expansion of digital health delivery during the COVID-19 pandemic. Both factors have increased public demand for online access to treatment and counselling, and have fuelled a need for both well-trained, cosmopolitan health care professionals, and (as a result) English-language training and teaching which supports the expanded digitalization of healthcare as well as the growing mental and psychological impacts of digitalization more broadly.  Prof. Dr. Frank’s focus in this area is on the needs and challenges that healthcare professionals have with respect to digital health competencies.

Peter Schöps studied human medicine at the University of Munich and received his license to practice medicine, as well as his doctorate in medicine in 1981. He has extensive experience in physical medicine, rehabilitation and chiropractic medicine, in psychotherapy and pain diagnostics and treatment. He is an expert in pain disorders with numerous publications in specialist books. In 2001 he obtained the facultas docendi and the venia legendi. From 2000 to 2018 he was chief physician and director at an academic teaching hospital at the University of Munich. He gave lectures in physical medicine, rehabilitation, pain medicine and public health. He accompanied and supported students who took their doctor`s degree. For his pain research he received research grants and awards several times (f. e. the German prize for Pain-medicine in 1999).

Dr. med. Ardeshir Ghiassi

Prof. Dr. med. Ardeshir Ghiassi completed his medical studies at the medical faculty of Homburg/Saar. After completing his studies, he went through various specialist areas such as vascular surgery, anesthesia, general and visceral surgery, accident and reconstructive surgery and orthopedics. After his operational work in the field of endoprosthetics, he managed a medical care center for orthopedics and accident surgery at a clinic. After several years of activity, he founded his medical supply centers in Dortmund and Berlin. He has already published several articles in the field of orthopedics and trauma surgery in various journals. He is the founder of Atlas Curatio, the Atlas correction pathway. He has already published a book about the connections between various symptoms of a misaligned atlas. For years he has been dealing with health economics and complex social and socio-political measures to maintain and finance outpatient care, especially medical care centers.

Hadrowicz

Prof. nadzw. dr hab. n. prawn., absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, wykładowca akademicki, radca prawny oraz ekspertka ds. prawnych i legislacji – we współpracy z organami administracji państwowej (w szczególności z Sejmem i Senatem RP) oraz wiodącymi kancelariami prawniczymi. Od 2013 r., jako ekspertka ds. stowarzyszeniowych, współtworzyła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z 15.12.2014 r. (druk Nr 3019, Sejm RP VII kadencji) i aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta RP oraz w pracach podkomisji i komisji sejmowych nad nowelizacją Prawa stowarzyszeniowego, reprezentując Kancelarię Prezydenta RP. Od 2013 r. współpracuje z Sejmem RP, a od 2015 r. również z Senatem RP – w zakresie prac legislacyjnych.

Autorka ponad 120 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą na łamach  renomowanych periodyków naukowych (m.in. Studia Prawa Prywatnego, Monitor Prawniczy, Monitor Podatkowy, Samorząd Terytorialny) i wiodących wydawnictw (C.H. Beck, Wolters Kluwer, Kancelaria Senatu, PIASA Books – New York) w tym: monografii, komentarzy, opracowań książkowych, studiów zawartych w opracowaniach zbiorowych, artykułów, rozpraw,  licznych opinii prawnych (sporządzanych zwłaszcza dla Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, OFOP–u, SDP), ekspertyz (wykonanych m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP, OFOP-u), glos oraz recenzji wydawniczych (np. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Samorząd Terytorialny).

Specjalność: prawo cywilne, prawo o stowarzyszeniach, prawo handlowe

Posiadane stopnie i tytuły naukowe oraz tytuły zawodowe:

profesor nadzwyczajny – CH – od 2022
doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa – WPiA UW – od 2020
doktor nauk prawnych w zakresie prawa – WPiA UW– od  2007

radca prawny OIRP w Warszawie

Wybrane publikacje:

 • Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2020, wyd. C.H. Beck.
 • Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość prawna, Warszawa 2019, wyd. C.H. Beck.
 • Pactum de non petendo a kompetencja zaskarżalności roszczenia, Studia Prawa Prywatnego Nr 1/2022.
 • Konsekwencje naruszenia zasad reprezentacji stowarzyszenia w umowach i sporach z członkami zarządu, Studia Prawa Prywatnego Nr 1/2021.
 • Zdolność sądowa a reprezentacja stowarzyszenia zwykłego przez jego przedstawiciela – glosa na postanowienie NSA z 8.9.2017r., I OSK 2274/15, Monitor Prawniczy Nr 1/2020.
 • Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową a klauzula wykonalności – glosa, Monitor Prawniczy Nr 1/2019.
 • Charakter prawny odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH – glosa, Monitor Prawniczy Nr 10/2018.
 • Implikacje prawne wokół statusu sołectwa w kontekście podmiotowości prawnej gminy. Dylematy i wyzwania [w:] A. Gołębiewska, P. Zientarski (red.), Sołectwo – Studium Prawnoustrojowe, wyd. Kancelaria Senatu, Warszawa 2017.

Doświadczenie zawodowe

Działalność naukową łączy z praktyką zawodową jako radca prawny oraz ekspertka ds. prawnych i legislacji. W latach 2013– 2015 jako ekspertka od spraw stowarzyszeniowych, reprezentowała Kancelarię Prezydenta RP w pracach legislacyjnych nad zmianą ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Od 2015 r. jako ekspertka ds. prawnych współpracuje i reprezentuje, w szczególności w procesach legislacyjnych – trzeci sektor (m.in. OFOP, NGO, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja im. Roberta Schumana). Od 2013 r. współpracuje z Sejmem RP, a od 2015 r. z Senatem RP (w zakresie prac legislacyjnych nad ustawami). W 2015 r. otrzymała od Kancelarii Prezydenta RP podziękowanie za znaczący wkład w prace legislacyjne nad nowelizacją Prawa stowarzyszeniowego oraz współtworzenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z 15.12.2014 r. (druk Nr 3019, Sejm RP VII kadencji). Od wielu lat zasiada (zasiadała) w organach spółek kapitałowych prawa handlowego oraz świadczy usługi prawne (aktualnie jako radca prawny OIRP w Warszawie) w szczególności na rzecz podmiotów sektora gospodarczego, sektora publicznego (państwowego) i organizacji non-profit.

Prowadzi szkolenia m.in. dla podmiotów administracji państwowej (np. WUP w Płocku) oraz ESN Polska i ELSA Poland

Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk. Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia magisterskie), Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. W ramach działalności naukowej specjalizuje się w problematyce dotyczącej miejsca administracji publicznej w przestrzeni obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prof. Dr. med. Ivan Kellermann

After studying medicine from 1994 to 2000 at the Karaganda Medical Academy and a year later at the private boarding school of the Karaganda University Hospital in Kazakhstan, Dr. Kellermann moved to Germany and began his training as a specialist in general surgery, which he completed in 2009 with the title of specialist. As a young senior physician, he continued the training process and completed the specialist examination for orthopedics and trauma surgery in 2011 and the sub-specialization for special trauma surgery in 2013. This was followed by the change to his own practice in Berlin and the beginning of the scientific examination of the topic of Achilles tendon injuries, which was completed in cooperation with the Greifswald University Hospital in August 2018. At the moment, Dr. Kellermann has several ongoing studies and surgically deals primarily with individual knee arthroplasty and minimally invasive hip arthroplasty.