Uroczysta inauguracja roku 2022/23 w Filii w Poznaniu w Hotelu Bazar

W czwartek 20 października br. w Hotelu Bazar odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 w Filii Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Poznaniu. 

 

Powołano do Konwentu Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” nowym członkom: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Anecie Kłopot-Warteckiej, Prezesowi Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Dr. Arturowi De Rosier i Dyrektorowi Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach Jackowi Sobczakowi oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie Markowi Czaplickiemu.

 

Uroczystość inauguracji swoją obecnością uświetnili m.in.: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Filip Libicki, Doradca Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego Tomasz Kamiński, Wicestarosta Powiatu Grodziskiego Sławomir Górny, Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka Patryk Pawełczak, Dyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu Ks. Piotr Małecki reprezentujący Metropolitę Poznańskiego Abp Stanisława Gądeckiego, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Doradca Służby Działań Zewnętrznych w Brukseli, b. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dr hab. Killion Munyama, Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dr Natalia Majchrzak, Prorektor ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Dr Lech Drożdżyński, Kanclerz, Założyciel Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Irena Czyżewska, Wicekanclerz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Dr Ewa Mucha-Szajek, Wicekanclerz Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Renata Glista, Sekretarz Generalny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Prof. UAM dr. hab Rafał Dobek, Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Liwia Polcyn-Nowak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Aneta Kłopot-Wartecka, Sekretarz Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Aleksandra Cybulska, Dyrektor Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach Jacek Sobczak, Piotr Kuś reprezentujący Organizację Środowiskową AZS Poznań, Prorektor ds. dydaktyki i kształcenia Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” mgr Magdalena Szydłowska, Prorektor filii Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Poznaniu mgr Piotr Dwornicki, MBA, Pełnomocnik ds. Jakości filii Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Poznaniu Dr Marta Majorczyk i Dyrektor Instytutu Zarządzania filii Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Poznaniu Dr Filip Szymczak.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Współpraca gospodarcza Unii Europejskiej z Unią Afrykańską. Korzyści i straty dla Polski” wygłosił prof. dr hab. Killion Munyama, b. Poseł Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Punktem centralnym uroczystości była Immatrykulacja Studentów I roku, w których imieniu rotę ślubowania na sztandar uczelni złożyli: Aleksandra Maria Drożdż, Daria Skórczyńska, Khrystyna Sherchuk, Michał Lewosiński, Marcel Kondracki, Dominik Andrzejczak, Aleksander Wójcik oraz Marcel Bilski. 

 

Nowych studentów powitał dr Filip Szymczak oraz Sebastian Surmela, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Poznaniu.

 

Uroczystość inauguracji uświetnił Poznański Chór Kameralny Fermata przy Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz pod batutą dr. Mateusza Sibilskiego z pieśniami: Gaude Mater PoloniaBogurodzica Gaudeamus igitur.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.