STUDIA II STOPNIA

Media

Wpisowe 0 zł do 21 lipca

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność przygotowuje do tworzenia kreatywnych, dynamicznych i wizualnie imponujących treści animowanych. Absolwenci zdobędą umiejętności w obszarze projektowania postaci, animacji komputerowej, kompozycji wizualnej i stosowania zaawansowanych efektów specjalnych. Będą mieli okazję zgłębiać techniki animacji 2D i 3D, tworzenia efektów wizualnych oraz pracować z nowoczesnymi narzędziami i oprogramowaniem stosowanym w branży.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność skierowana jest dla osób zainteresowanych zgłębianiem procesów badawczych i analizą danych w kontekście mediów i reklamy. Absolwenci nauczą się prowadzić badania rynku, analizować dane konsumenckie, monitorować trendy mediowe i oceniać skuteczność kampanii reklamowych. Będą korzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych i technik statystycznych, aby lepiej zrozumieć zachowania konsumentów i efektywnie planować strategie mediowe.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność dla osób zainteresowanych pisaniem i tworzeniem angażujących treści w różnych formach mediów. Absolwenci nauczą się sztuki pisania przekonujących tekstów reklamowych, artykułów, skryptów, postów na platformach społecznościowych i innych materiałów promocyjnych. Będą rozwijać umiejętności redakcyjne, tworzenia treści dla różnych grup docelowych oraz stosowania strategii copywritingu w celu efektywnego komunikowania się z odbiorcami.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność skupia się na strategiach i narzędziach stosowanych w dziedzinie marketingu cyfrowego. Absolwenci zdobędą umiejętności planowania i realizacji kampanii reklamowych online, optymalizacji stron internetowych, zarządzania mediowymi platformami społecznościowymi i analizy efektywności działań marketingowych. Będą śledzić najnowsze trendy w reklamie internetowej i wykorzystywać narzędzia takie jak SEO, SEM, kampanie e-mailowe i marketing influencerów.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Na tej specjalności zgłębisz techniki i zasady prowadzenia dziennikarstwa w formie prasowej. Absolwenci nauczą się zbierania informacji, prowadzenia wywiadów, pisania artykułów prasowych, redagowania i publikowania treści w mediach drukowanych. Będą rozwijać umiejętności pisania w sposób klarowny, obiektywny i zgodny z zasadami etyki dziennikarskiej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność skupia się na rozwijaniu umiejętności tworzenia treści dźwiękowych i podcastów. Absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie prowadzenia wywiadów, tworzenia reportaży radiowych, montażu dźwięku i produkcji podcastów. Będą mieli okazję zgłębiać techniki narracji dźwiękowej, rozwijać umiejętności w obszarze redagowania skryptów i kreowania treści dźwiękowych na różnych platformach medialnych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność idealna dla osób zainteresowanych pracą w dziedzinie telewizji i produkcji wideo online. Absolwenci nauczą się technik nagrywania, montażu, edycji wideo, a także prowadzenia wywiadów i tworzenia treści dla telewizji i platform online. Będą rozwijać umiejętności kreacji narracji wizualnej, produkcji reportaży telewizyjnych i tworzenia treści dostosowanych do cyfrowego środowiska mediowego.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność skupia się na strategiach marketingowych, handlu elektronicznym i wykorzystaniu mediów społecznościowych w biznesie. Absolwenci zdobędą umiejętności planowania i realizacji kampanii marketingowych online, tworzenia strategii sprzedaży internetowej oraz zarządzania platformami społecznościowymi w celu promocji produktów i usług. Będą śledzić trendy w e-commerce, rozwijać umiejętności analizy danych i zarządzania relacjami z klientami w cyfrowym środowisku.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych planowaniem i realizacją różnego rodzaju wydarzeń. Absolwenci nauczą się technik budowania koncepcji wydarzeń, negocjacji z dostawcami, zarządzania logistyką i koordynacji działań podczas imprez. Będą rozwijać umiejętności budowania relacji z klientami, planowania budżetu, promocji i analizy efektywności wydarzeń.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Ta specjalność skupia się na rozwijaniu umiejętności tworzenia wysokiej jakości fotografii w kontekście reklamy, wydawnictw oraz sztuki. Absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie kompozycji, oświetlenia, retuszu i edycji zdjęć, a także rozwinięcia własnego stylu fotograficznego. Będą mieli okazję zgłębiać różne dziedziny fotografii i tworzyć profesjonalne zdjęcia zarówno dla celów reklamowych, jak i artystycznych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność skierowana jest dla osób zainteresowanych projektowaniem i tworzeniem gier komputerowych. Absolwenci nauczą się procesu tworzenia gier, od koncepcji i projektowania rozgrywki po programowanie i grafikę. Będą rozwijać umiejętności projektowania poziomów, tworzenia postaci, balansowania gry i testowania prototypów. Będą również śledzić najnowsze trendy w przemyśle gier komputerowych i eksplorować możliwości tworzenia gier na różne platformy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia te nauczą rozwijania umiejętności w zakresie projektowania graficznego, tworzenia interaktywnych multimediów i projektowania użytkowego. Absolwenci zdobędą umiejętności w obszarze grafiki komputerowej, projektowania interfejsów, animacji, tworzenia stron internetowych i materiałów promocyjnych. Będą eksplorować różne narzędzia i techniki projektowania oraz stosować je w praktycznych projektach.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność skupia się na zagadnieniach związanych z budowaniem i zarządzaniem marką. Absolwenci zdobędą umiejętności tworzenia strategii brandingowych, projektowania logotypów, kreowania spójnego wizerunku marki i komunikowania wartości dla klientów. Będą rozwijać umiejętności analizy rynku, budowania identyfikacji wizualnej i prowadzenia kampanii komunikacyjnych mających na celu zwiększenie rozpoznawalności i lojalności marki.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia są skierowane do osób zainteresowanych planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz strategii reklamowych. Absolwenci zdobędą umiejętności analizy rynku, identyfikacji grup docelowych, wyboru odpowiednich mediów i tworzenia efektywnych komunikatów reklamowych. Będą rozwijać umiejętności planowania budżetu reklamowego, negocjacji z dostawcami mediów i analizy efektywności kampanii.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność skierowana jest dla osób zainteresowanych procesem tworzenia programów telewizyjnych oraz treści wideo i audio. Absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie planowania produkcji, scenariuszowania, reżyserii, montażu, dźwięku i efektów wizualnych. Będą rozwijać umiejętności pracy w zespole produkcyjnym, koordynowania działań oraz tworzenia wysokiej jakości treści telewizyjnych, wideo i audio dostosowanych do różnych platform medialnych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność skierowana jest dla osób zainteresowanych tworzeniem i zarządzaniem wizerunkiem firm, organizacji i osób publicznych. Absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie komunikacji korporacyjnej, planowania kampanii PR, zarządzania kryzysowego i relacji z mediami. Będą rozwijać umiejętności tworzenia skutecznych komunikatów prasowych, budowania relacji z mediami i prowadzenia efektywnych strategii komunikacyjnych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Na tej specjalności nauczysz się wykorzystywania platform społecznościowych i influencerów w celach marketingowych. Absolwenci nauczą się tworzenia strategii marketingowych dla mediów społecznościowych, identyfikacji i współpracy z influencerami, monitorowania i analizy działań w mediach społecznościowych. Będą rozwijać umiejętności kreowania angażujących treści, budowania społeczności online i wykorzystywania narzędzi analitycznych w celu efektywnego zarządzania kampaniami marketingowymi w środowisku cyfrowym.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.