Spotkanie wigilijne w Poznaniu

15 grudnia br. w fili Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 odbyło się spotkanie wigilijne studentów, wykładowców i partnerów Uczelni. 

 

Gościem honorowym spotkanie wigilijnego był JE ks. dr Grzegorz Balcerek Biskup pomocniczy i Wikariusz Generalny Archidiecezji Poznańskiej, który poświęcił opłatek i złożył całej społeczności akademickiej serdeczne życzenia.

 

JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki przełamał się opłatkiem wraz z reprezentantami Samorządu Studenckiego ze studentami, dydaktykami i partnerami Uczelni. Następnie z rąk JM Rektora dyplomy uznaniowe za zaangażowanie w działalność Uczelni, otrzymali studenci kierunku Psychologia i Zarządzanie: Eliza Żymałkowska, Joanna Jaskuła, Barbara Starczewska, Weronika Bielawska, Diana Skórczyńska, Aleksandra Drożdż, Klaudiusz Żak, Bartosz Goliński, Marcel Bilski, Michał Lewosiński , Marcel Kondracki, Dominik Andrzejczak oraz Wiktor Kleczewski.

 

W spotkaniu udział wzięli m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Radosław Hurnik reprezentujący Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbrygariera Dariusza Matczaka, Aneta Kłopot-Wartecka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej oraz Członek Konwentu Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Karolina Puwałowska, Dyrektor ds. Administracji Firmy Marcador, Jacek Sobczak, Dyrektor Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach i Członek Konwentu Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, dr Marek Czaplicki, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Gnieźnie i Członek Konwentu Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” oraz Piotr Kuś, reprezentant Prezesa Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego.

 

Społeczności naszej uczelni życzenia złożył przedstawiciel Samorządu Studenckiego Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Sebastian Surmela, który ogłosił także wyniki w konkursie świątecznym dla studentów.

 

W świąteczną atmosferę zgromadzonych Gości wprowadził absolwent studiów MBA w Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” i wokalista Wiktor Kowalski, zwycięzca Opole Debiuty 2022.

 

Wiktor Kowalski zaprezentował także podczas spotkanie swoją pierwszą autorską płytę, której powstała dzięki wsparciu finansowemu naszej uczelni.

Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, miłych rozmów i pysznego wigilijnego poczęstunku. Studenci otrzymali także świąteczne upominki od Św. Mikołaja.

 

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.