Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szanuję, nie hejtuję. Hejt – aspekty prawne, psychologiczne,ekonomiczne i społeczne
14-15.06.2019

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
WARSAW MANAGEMENT UNIVERSIT

OŚRODEK EKSPERTYZ I ANALIZ PRAWNYCH AKADEMIA DE VIRION

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

 

Szanuję nie hejtuję.
Hejt – aspekty prawne, psychologiczne, ekonomiczne i społeczne.

 

I respect, I don’t hate.
Hate – legal, psychological, economic and social aspects.

14-15 Czerwiec / June 2019 – godz. 11.00 (am)

Warszawa, ul. Moniuszki 1A

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Szkoła Główna Menedżerska
 (Warsaw, Poland)

Akademia De Virion
 (Warsaw, Poland)

Newton College
(Prague, Czech Republic)

Apsley Business School
 (London, The United Kingdom)

Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety,
(Bratislava, Slovakia)

Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych (Warsaw, Poland)

Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych (Warsaw, Poland)

Patronat Honorowy/ Honorary Patronage 

H.M.  prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c., Rector Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Szkoły Głównej Menedżerskiej (Warsaw, Poland)

H.M. prof. dr Jan Mojzis, Rector Newton College (Prague, Czech Republic)

H.M. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, MBA, Dr h.c., prof. h.c., Rector  Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety, (Bratislava, Slovakia)

H.M. doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., Rector, DTI University (Dubnica nad Váhom, Slovakia)

Mec. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, CEO Akademia De Virion (Warsaw, Poland)

prof. dr Sebastian Fuller, Academic Director, Apsley Business School (London, The United Kingdom)

Hon. prof. UP dr hab.  Ireneusz M. Świtała, dr h.c., Dziekan Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet Pedagogiczny (Cracow, Poland) 

Komitet Naukowy / Scientific Committe

Przewodniczący / Chairman

 prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Poland)

Członkowie / Members

 prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c., Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”-Szkoła Główna Menedżerska (Warsaw, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Jiri Kolenak, MBA, Newnton College (Prague, Czech Republic)

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalski, Chrześcicjańska Akademia Teologiczna (Warsaw, Poland)

H.M. doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., DTI University, (Dubnica nad Váhom, Slovakia)

prof. dr hab.  Tadeusz Bąk,Prešovská Univerzita v Prešove (Presov, Slovakia)

prof. nadzw. dr hab. Leon Szot, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Cracow, Poland)  

prof. dr hab.Mirosław Kalinowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Michał Balcerzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ośrodek Ekspertyz i Analiz Prawnych Akademii de Virion (Warsaw, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Piotr Zakrzewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ośrodek Ekspertyz i Analiz Prawnych Akademii de Virion (Warsaw, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Monika Podkowińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warsaw, Poland)

prof. dr hab. Zbigniew Ciekanowski, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II (Biała Podlaska), Centralna Komisja ds. Tytułów i Stopni Naukowych (Poland)

prof. dr hab. Alexander Bělohlávek,  Technicka Univerzita (Ostrava, Czech Republic)

prof. dr Thorsten Eidenmüller, Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety, (Bratislava, Slovakia)

prof. dr Sebastian Fuller, Apsley Business School (London, The United Kingdom)

prof. nadzw. dr hab. Karol Karski, Uniwersytet Warszawski (Warsaw, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Marek Klimek, Uniwersytet Pedagogiczny (Cracow, Poland)

prof. dr hab. Stiepan Sokol, Białoruski Instytut Prawoznawstwa (Minsk, Belarus)

prof. dr Vojtech Tkáč, Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety, (Bratislava, Slovakia)

doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.,DBA, LL.M, m. prof., DTI University, (Dubnica nad Váhom, Slovakia)

doc. PaedDr. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M, DTI University, (Dubnica nad Váhom, Slovakia)

Hon. prof. UP dr hab.  Ireneusz M. Świtała, dr h.c., Dziekan Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet Pedagogiczny (Cracow, Poland)  

ThDr. Doc. Peter Vansač, PhD., Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety, (Bratislava, Slovakia)

dr Hubert Jurjewicz, Psy.D., C.S.E. PAISR (New Jersey, USA)

prof. doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. (Bratislava ,Slovakia)

dr Józef Chwedorowicz, Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych (Warsaw, Poland)

prof. ndzw. dr hab. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland

Komitet Organizacyjny / Organizing Committee

Przewodniczący / Chairman:

dr Marcin Gierczyk

 

Członkowie / Members:

mgr Dagmara Dobosz

mgr Sławomir Jagieła

mgr Bartosz Straszak

mgr Marcin Moniuszko

Patronat medialny

List od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopa

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.