Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od CSR do ESG – teoria i praktyka

13 czerwca br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od CSR do ESG – teoria i praktyka”. Podczas, której eksperci ze świata biznesu, menedżerowie oraz grono akademickie poruszyli tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, roli CSR i ESG w kontekście zmian klimatycznych czy też poziomy dyskursu na temat CSR w social mediach.

Licznie przybyli uczestnicy brali aktywny udział w panelach dyskusyjnych, nie zabrakło wielu pytań, które zgłębiały poruszane tematy. Nasi prelegenci dzielili się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim swoim własnym doświadczeniem i praktykami z zakresu CSR oraz ESG. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w konferencji

W konferencji udział wzięli m.in. Piotr Winek, MBA – Manager Business Hub, Dariusz Prosiecki – Pracodawcy RP, Aleksandra Fajęcka, MBA, DBA – AFA Media, Szczepan Barszczewski, Członek Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości, Krzysztof Błaszczyk i Marta Domagalska – Tuv Sud Polska, Miłosz Marchlewicz – Forum Odpowiedzialności Biznesu, prof. dr hab. Marek Lisiecki – Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D. – Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, prof. CH dr Piotr Kosiak – Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D. – Prorektor ds. Studenckich i Nauki Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, dr Bartłomiej Machnik, EMBA – Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, prof. dr hab. Bartosz Mickiewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, prof. dr hab. Jacek Kamiński – Akademia Bielska Nauk Stosowanych i wielu innych specjalistów.

Patronat specjalny nad konferencją objęła Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

Partnerami konferencji zostali: Instytut Świadomości, Manager Business Hub, Newton University (Czechy), Ekonomicka Univerzita v Bratislave (Słowacja), Vysoka Skola DTI (Słowacja) Centrum im. Adama Smitha, Polska Federacja Szpitali, Tuv Sud Polska, Polski Związek Piłki Siatkowej, Poczta Polska, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Medialną oprawę nad wydarzeniem sprawowali nasi patroni medialni: TVP3 Warszawa, Radio Kolor, Poland Go, Humanum TV. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”

Konferencja finansowana w ramach Projektu „Humanowski Festiwal Nauki” i „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.