JE G. Kard. Müller i prof. P. Czarnek Minister Edukacji i Nauki w Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”

12 maja br. w Kardynał Gerhard Müller, Prefekt emeritus Kongregacji ds. Nauki i Wiary,  wygłosił wykład pt. „Wiara w Boga we współczesnym świecie”.

 

To wielka radość być z młodymi ludźmi, dyskutować z nimi o podstawowych kwestiach ludzkiej egzystencji. Mamy odpowiedź na szerokiej bazie kultury rzymsko-greckiej, ale także osobistą odpowiedź wynikającą z wiary chrześcijańskiej, że jesteśmy dziećmi Bożymi, stajemy się przyjaciółmi Boga i to jest ta wielka perspektywa także na przyszłość.” – powiedział JE Kardynał Müller. 

 

W spotkaniu uczestniczyło około 250 osób. Było to ogromnie ważne wydarzenie zarówno naukowe jak i duchowe dla naszej społeczności akademickiej. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy doświadczyć spotkania, w którym tak wybitna postać Kościoła opowiadała nam o tym, jak wygląda wiara we współczesnym świecie” – mówi JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – Rektor Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu.

 

Spotkanie z JE Gerhardem Müllerem uświetnił prof. dr hab. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie działalności naukowej oraz publicznej. Złożył także życzenia wszystkim maturzystom.

 

JE Księdzu Kardynałowi towarzyszył prywatny sekretarz ks. prałat dr Sławomir Śledziewski, który na bieżąco tłumaczył wystąpienia Gościa. 

 

Spotkaniu towarzyszyła także dyskusja, podczas której goście zadawali pytania dotyczące problematyki wykładu. Na zakończenie JE Kardynał podpisywał książki swojego autorstwa.

 

Na spotkaniu zebranych było 250 gości. Zarówno ze społeczności Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” (kadra, studenci oraz pracownicy administracji) jak i przedstawiciele samorządów, duchowni, uczniowie i dydaktycy rzeszowskich szkół podstawowych i licealnych. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, a szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego – Stanisława Kruczka
 • Radnego Województwa Podkarpackiego – Karola Ożóga
 • Wicestarosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – Bernadety Frysztak
 • Radnej Miasta Rzeszowa, Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie – Grażyny Szaramy
 • Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Krystyny Wróblewskiej
 • Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie – Andrzeja Kuliga
 • w imieniu Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego – Dominiki Kosior
 • w imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasza Czopa – Kierownik Wydziału Projektów Własnych – Damiana Chabera
 • Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Rzeszowskiej – ks. dr. Marka Winiarskiego
 • Proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie – ks. dr. Janusza Podlaszczaka
 • Uczniów i dydaktyków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek z Rzeszowa
 • Uczniów i dydaktyków Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Dziękujemy także mediom za obecność i relacje: Radio Rzeszów, Radio Via, nowiny24.pl, TVP3 Rzeszów

https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/kardynal-muller-w-rzeszowskim-collegium-humanum

https://www.facebook.com/CzarnekPL/

https://www.facebook.com/kardinalmulle

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.