Gala Graduacji Absolwentów Studiów Podyplomowych w Teatrze Palladium

W sobotę 4 marca br., w Teatrze Palladium w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów podyplomowych w Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” MBA, DBA, LL.M., DPH, LL.D, i MSc. Psychotraumatologia, Psychologia Kliniczna, Psychoonkologia i Psychodietetyka.

W Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” staramy się zapewnić bardzo uroczystą oprawę ukończenia studiów podyplomowych przez naszych Absolwentów i przeżywać je jako wielkie święto naszej Uczelni.

Pragnę wam podziękować za to, że zaufaliście Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”. (…) Wierzę, że przekazaliśmy Wam konkretną wiedzę zgodnie z naszą wizją edukacji praktycznej. Życzę Wam wszelkiej pomyślności i sukcesów.” – powiedział JM Rektor Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. Konsul Honorowy Uzbekistanu.

W imieniu Absolwentów okolicznościowe przemówienie wygłosił Arkadiusz Lachowicz Absolwent studiów MBA.

Podczas Gali Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego prof. h.c. dr h.c. Andrzej Kraśnicki został uhonorowany prestiżowym tytułem Civis Academicus Honorificum w dowód szacunku i wdzięczności za wspieranie sportu studenckiego oraz życzliwość dla uczelni.

W trakcie Gali JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki uhonorował – Izabelę Trojanowską Medalem Sukcesu Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” za: wybitną twórczość artystyczną, ogromny wkład w rozwój polskiej kultury i branży rozrywkowej.

Zwieńczeniem spektakularnej Gali był gwiazdorski koncert Izabeli Trojanowskiej, w którym nie zabrakło takich przebojów jak „Tyle samo prawd, ile kłamstw” czy „Wszystko czego dziś chcę”.

Na uroczystość licznie przybyli reprezentanci biznesu, organizacji rządowych, społecznych, goście rektorzy z Polski i Węgier, partnerzy i przyjaciele uczelni z Polski i zagranicy. Pośród nich m.in.: JM prof. dr hab. Sławomir Bukowski – Rektor UTH Radom, prof. Jarosław Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali, JE Biskup prof. dr hab. Tadeusz Pikus, JE Anita Lidya Luhulima – Ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocnik Republiki Indonezji, prof. h.c. dr h.c. Ryszard Czarnecki – Przewodniczący Konwentu CH, Poseł do Europarlamentu, Aleksandra Fajęcka – Prezes AFA Media, Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab., Gertruda Uścińska, członkini Konwentu CH, prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot, członek Konwentu CH, ks. dr Matteo  Campagnaro Sekretarz JE K. Kard. Nycza i Prefekt CH, dr Andrzej Lewczak, Naczelny Kapelan Służby Więziennej, Zastępca  Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzka Mazowieckiego- Dawid Kalkowski, członek Konwentu CH, Sekretarz JE G. kard. Muellera ks. dr Sławomir Sledziewski, Zastępca sekretarza generalnego PKOL – Iwona Łotysz, Dyrektor Działu Administracji i obsługi Organów Statutowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego Wielokrotna medalistka Mistrzostw świata, Europy, Polski w kajakarstwie, z do dzisiaj nie pobitym rekordem – Elżbieta Urbańczyk- Baumann, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie – Joanna Przanowska – Tomaszek, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie – Agnieszka Stachniak– Rogalska, Prezes Sądu Rejonowego dla  Warszawy-Mokotowa w Warszawie SSO  – Joanna Pąsik, Dyrektor Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej – Maciej Maciejowski, Członek Rady Programowej Polskiego Radia S.A – Hanna Budzisz, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Krystyna Wróblewska, członkini Konwentu CH, członek Konwentu CH, Dyrektor dep. Marketingu i Komunikacji Pracodawców RP – Dariusz Prosiecki, Członek Rady Nadzorczej Fundacji im. Alexisa de Tocqueville’a – Aleksander Horyń. 

Uroczystość Graduacji prowadził red. Zygmunt Chajzer, a uświetniał ją śpiew chóru Archikatedry Warszawskiej św. Jana Chrzciciela, który wykonał m.in. pieśni: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, oraz Gaudeamus Igitur.

Dziękujemy mediom za tak liczne relacje i przekaz.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.