Debata ekspercka „Rola edukacji w tworzeniu dobrostanu społecznego w czasach kryzysu”

5 grudnia br. w Browarach Warszawskich w Warszawie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” wspólnie fundacją Instytut Świadomości zorganizowało debatę „Rola edukacji w tworzeniu dobrostanu społecznego w czasach kryzysu”, w której udział wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego, mediów i studentów. Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa fotograficzna “Człowieczy LOS?” autorstwa Dariusza Adama Pańczyka.

 

Podczas debaty eksperci starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest dobrostan społeczny w czasach kryzysu i kto go określa. Poruszone zostały tematy związane z trendami w edukacji, również z trendem zdalnego trybu nauki, jak i rolą edukacji w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Uczestnicy wydarzenia, w tym studenci, mieli okazję dowiedzieć się także, na jakiego rodzaju wsparcie finansowe i organizacyjne mogą liczyć osoby chcące poszerzać swoje kompetencje.

 

– Zdalna edukacja otworzyła niespotykane wcześniej możliwości nawiązywania relacji międzyludzkich, zwiększyła dostępność oferty edukacyjnej nie tylko dla osób niepełnosprawnych i starszych, ale również tych wykluczonych komunikacyjnie i finansowo, z mniejszych miejscowości i regionów biedniejszych, dając szansę na uzyskanie lepszej pracy i większego poczucia własnej wartości, co jest fundamentem poczucia dobrostanu osobistego – podkreślił prof. CH. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, Prorektor ds. Studenckich i Nauki Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”.

 

W panelu dyskusyjnym udział wzięli dr Robert Mołdach, współtwórca Instytutu Zdrowia i Demokracji, Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości, dr Bartłomiej Machnik, EMBA, Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Regionalnych Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Prezes grupy AFA Media Aleksandra Fajęcka MBA, DBA, psycholog i andragog mgr Małgorzata Krysa, prof. CH. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, Prorektor ds. Studenckich i Nauki Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, pedagog i twórca nowoczesnych projektów edukacyjnych Jakub Tylman oraz Monika Mielnicka, aktorka, a zarazem studentka Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”.

 

Gości zebrani podczas debaty mieli okazję obejrzeć wystawę fotografii „Człowieczy LOS?” autorstwa Dariusza Adama Pańczyka. Wystawa w formie wirtualnej dostępna jest pod linkiem: https://www.instytutswiadomosci.online/post/los-czy-wyb%C3%B3r-wystawa-cz%C5%82owieczy-los-dariusza-adama-pa%C5%84czyka-ju%C5%BC-wirtualnie

 

Spotkanie zorganizowane zostało pod patronatem magazynu Głos Seniora, serwisu Pacjent w Centrum oraz kampanii społecznej Niewidzialna Niepełnosprawność.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.