Partnerzy

[wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]

INME Szkoła Kompetencji Społecznych

INSTYTUT DIAGNOZY I ROZWOJU SP. Z O.O., RZESZÓW

AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31 / 113
35-074 RZESZÓW

Karolina Załęga Gabinet Psychoterapii

31-124 Kraków, Gliniana 15 lok. 24,

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

ul. Lwowska
6035-301 Rzeszów
Tel.: 17 86 64 000
e-mail:sekretariat@szpital2.rzeszow.pl

Laboratorium Testów Psychologicznych „Psychelab”

Psychelab Jarosław Kozłowski
ul. Powstańców Śl. 148/11
53-138 Wrocław
NIP PL 899-180-99-87 Regon 933018331
mBIZNES Konto: 29 1140 2004 0000 3402 4413 9430

Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego–Zaburzeń Psychicznych w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Królowej Jadwigi 12

Miejski Zespoł Szkół w Radziejowie

ul. Szkolna 28
88-200 Radziejów
Tel.: (54) 285 36 15
e-mail:sekretariat@mzs-radziejow.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Reja 3
39-460 Nowa Dęba
Tel.: 15 846 3494, 15 846 3493
e-mail: mgops@nowadeba.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie

ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszów
Tel.:+48 17 785 05 20, +48 536 590 670
e-mail:mosrzeszow@wp.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Podgłębokie 1A
21 – 070 Cyców
Tel.: 82 567 70 74
e-mail:sekretariat@podglebokie-mow.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PODKARPACIAK

ul. Waniliowa 28
35-232 Rzeszów
e-mail:ewa.baran@poradniaRzeszow.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Kraina Uśmechu”

ul. Ułanów 11
35-308 Rzeszów
Tel.: 531 264 683
e-mail:poradnia.ku@o2.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zuzia w Rzeszowie

ul. Zawiszy Czarnego 26 a, 35-082 Rzeszów
Tel.:17 7000 395
e-mail:rzeszow@poradniazuzia.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czekanowie

Czekanów 20
Jabłonna Lacka 08-304
Tel. : (25) 787-10-97
e-mail: szkola-czekanow@wp.p

Niepubliczne Przedszkole Akademia Entliczek Pentliczek

ul. Prusa 4
35-231 Rzeszów
Tel.: 517–079–360
e-mail:akademia.entliczek@gmail.com

Niepubliczne Przedszkole Calineczka

ul. Rolna 33B
Łazy 05-552
Tel.: 604554969
e-mail :joannakucewicz@vp.pl

Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu” z oddziałami integracyjnymi

ul. Polna 3c, Kamienna 3c
43-400 Cieszyn
Tel. : 790 468 868 (oddział Polna)
Tel.: 791 864 586 (oddział Kamienna)
e-mail: biuro@totucieszyn.pl

Niepubliczneo Przedszkole ‘Różowy Słoń’

ul. Dobkiewicza 12 27-600 Sandomierzu
Tel.:697 619 550
Email: malduda@interia.p

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.