Partnerzy

[wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

TEODORÓWKA 1
23-400 BIŁGORAJ
Tel.: (84) 686 06 44 LUB (84) 686 85 33
e-mail:dyrektor@teodorowka.naszdps.pl

Fundacja „Na krańcu tęczy”

Fundacja Drzewo Życia

Malawa 772B
Malawa 772B, 36-007 Malawa
Tel.:792-700-525
e-mail:fundacjadrzewozycia@gmail.com

Fundacja Instytut Profilaktyki, Innowacji I Rozwoju

39-340 Padew Narodowa, Grunwaldzka 18

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia

ul. Zachodnia 5
05-800 Pruszków
Tel.:500 153 783; 512 151 232,
e-mail: fundacjaspz@gmail.com

Fundacja Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego “Chlebek”

ul. Żytkowskiego 7a 36-100 Kolbuszowa
Tel.: 607965558
e-mail : fundacjachlebek@gmail.com

Gabinet Psychologiczny Beata Kula

ul. Bohaterów Getta 17A, 37-700 Przemyśl

Gabinet Psychologiczny Joanna Elwartowska

Gabinet Psychologiczny Magdalena Semrau

GABINET PSYCHOTERAPII MAGDALENA LECH

ul. Lwowska, nr 64, lok. 103, kod pocztowy 35-301, poczta Rzeszów
Tel.: 531251967
e-mail:mlech.psycholog@gmail.com

Gabinet Psychoterapii Małgorzata Bielecka-Wystarczyk

Króla Stanisława Augusta 44a,
35-210 Rzeszów

Gabinet Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Beata Jagieła

Wilhelma Szczepankiewicza Drugaka 5
22600 Tomaszów Lubelski

Gabinet Psychoterapii Relaksacji i Wsparcia Pedagogicznego Agnieszka Zielińska

Kamieniec 105
28-230 Kamieniec
Tel.: 691517500
e-mail:misiaczek.73@tlen.pl

Gminne Przedszkole w Laskach “Akademia pod Dębowym Liściem”

05-080 Izabelin
ul. 3-go Maja 43
Tel.: (22) 752-23-20
e-mail:przedszkolelaski@izabelin.pl

Gminne Przedszkole w Ropie

Ropa 780
Poczta: 38-312 Ropa
Tel.: +48 18 353 49 72

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szamotulska 20 C
64 – 530 Kaźmierz
Tel.: 61 29 18 360, 61 29 17 533
e-mail: ops@kazmierz.pl

Gminny Żłobek w Korczynie

38-420 Korczyna
ul.Parkpwa 6

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

ul. Żeromskiego 28
39-300 Mielec
Tel.: 177885168
e-mail:kopernik@powiat.mielec.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Kilińskiego 15
22-400 Zamość
Tel.: (84) 638 65 57
e-mail:sekretariat@lo3zamosc.pl

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.