Ukrainian rectors from Kiev and Lviv become honorary professors of CH

On 31 May, at the seat of the Polish Olympic Committee in Warsaw, we could witness a ceremony of awarding the titles of Honorary Professors of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” to: prof. Yevhen Imas – Rector of the Kiev National University of Physical Education and Sport in Kiev and prof. Yevhen Prystup – Rector of the Lviv State University of Physical Culture in Lviv. The ceremony of handing out the insignia and diplomas was conducted by HM prof. dr. hab. Pawel Czarnecki, MBA, dr. h.c. – Provost of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, whereas the traditional laudation was delivered by the President of the Polish Olympic Committee, prof. h.c. dr. h.c. Andrzej Kraśnicki, MBA.

 

“This ceremony has a symbolic dimension. It takes place at a special time and in a unique place for the Polish sport. We cooperate with the Polish Olympic Committee and our students are also athletes and Olympians. I am glad that today we can underline the highest recognition and respect to two outstanding professors from Ukraine so that to convey our message that peace is the highest good,” said prof. Czarnecki.

 

Prof. Imas, Rector of Kiev National University of Physical Education and Sport, is also a Chairman of the Sports and Environment Committee of the National Olympic Committee of Ukraine as well as Chairman of the Ukrainian Federation of University Sports. In addition, he is the author of over 120 articles and research papers on socio-economic and legal issues of physical culture and sport, entrepreneurship in the field of physical culture and sport, strategies and recommendations for a healthy lifestyle as well as a promoter of the development of e-sport in Ukraine.

 

Prof. Prystupa, a habilitated doctor of pedagogical sciences, is a professor of the Ukrainian Academy of Sciences and a Deputy Chairman of the National Olympic Committee Branch in the Lviv region. He holds 9 certificates of copyright and patents of Ukraine. He has prepared 6 habilitated doctors and 15 doctors in Physical Culture Science. He is the author of 320 scientific, didactic and methodological works – written independently and in co-authorship. Over 60 of these have appeared in leading foreign publishing houses.

 

Rectors and Vice-Rectors of universities from Poland and Ukraine as well as different representatives of the state, self-government, civic society and media also took part in the event. The ceremony was graced with a performance of a choir conducted by Dariusz Zimnicki.

 

The title of Honorary Professor of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” has been already awarded to:

  • Krzysztof Cugowski – singer, senator of the Polish Parliament for the 6th term,
  • Andrzej Kraśnicki – President of the Polish Olympic Committee,
  • Vaclav Klaus – President of the Czech Republic in 2003-2013.

Our University has won the title of the Polish University of the Year in the National Educational Plebiscite organised by Polska Press and we have also received the title of an OUTSTANDING INSTITUTION OF 2022 in the EDUCATION Category in the plebiscite of the Polish Federation of Entrepreneurs and Employers – Przedsiębiorcy.pl.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.