Inauguration of the academic year 2022/23 at Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Branch in Wrocław

Last week, on 18 October, we had an immense pleasure of hosting a truly ceremonial inauguration of the academic year 2022/23 at Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” – Branch in Wrocław. The ceremony was connected with the solemn act of consecrating the new seat of our branch located at ul. Oławska 11. The consecration, which was made by HE Bishop dr Maciej Małyga, Vicar General of the Archdiocese of Wrocław, was followed by the matriculation of new students.


The inauguration ceremony was honoured by the presence of the following guests: Mr Krzysztof Grzelczyk – former General Consul of Poland in Toronto and London and former Governor of Lower Silesia, dr Jerzy Kosa – Director of the Forum of Sport Managers, Mr Waldemar Biskup – Chairman of the Programme Council of the Youth Sports Centre, Mr Adam Stocki – President of the Regional Society for the Promotion of Physical Culture, Mr Marian Dymalski, MBA, DBA, dr h.c. – Vice President of FISU, member of the board of the Polish Olympic Committee, Vice President of AZS and member of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Business Consultative Council, dr Sławomir Kownacki, MBA – President of Poldróg and graduate of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Mr Zbigniew Zamęcki – Vice President of the Polish Sumo Association, dr Henryk Knakiewicz – representing the Aesthetic Surgery Clinic, senior brig. Mr Bogusław Brud – Deputy Commander of the Provincial State Fire Services and prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz – Vice Provost of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”.


The inaugural lecture entitled “Serving the country in Poland and abroad” was delivered by Mr Krzysztof Grzelczyk, former General Consul of Poland in Toronto and former Governor of Lower Silesia.


The focal point of the ceremony was the matriculation of first-year students. On behalf of the new students, the oaths were taken by Agata Weiss, Julia Łakomiak, Bartłomiej Cieplik, Piotr Kloska, Aleksandra Halusiak, Khrystyna Kotsur and Sandra Fejdasz. Later, the Provost of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, prof. dr hab. Paweł Czarnecki, symbolically touched the arms of the new students with the University mace as a form of approval of their swearing-in as students of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”.


The Provost then presented the most diligent students with diplomas of recognition of their academic achievements.

Our new first-year students were also welcomed by Filip Leszczyński, President of the Student Union at Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”.

The inauguration ceremony was graced by the performance of Medici Cantantes Choir of the Medical University in Wrocław with songs of Gaude Mater Polonia, Bogurodzica and Gaudeamus Igitur.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.