Expert debate on “The role of education in creating social well-being at the time of crisis”

On 5 December, in Browary Warszawskie in Warsaw, Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” and the Institute of Awareness Foundation organised a debate entitled “The role of education in creating social well-being at the time of crisis”. The event was attended by the representatives of the academia, media and student community. An accompanying event was a photo exhibition entitled “Human Fate?” by Mr Dariusz Adam Pańczyk.

 

During the debate, experts attempted to look for answers to a question on social well-being, its creation and determination in difficult times. Various topics related to the current trends in education were discussed, including remote learning as well as the role of education in improving the quality of life for people with disabilities and seniors. Participants of the event, including students, had the opportunity to find out what kind of financial and organisational support is available to those who want to expand their competences.

 

“Remote education has opened unprecedented opportunities to establish interpersonal relationships, and it has also increased the availability of education not only to people with disabilities and the elderly, but also to those who are at a communicative or financial disadvantage, coming from smaller towns and poorer regions. Remote education helps to get a better job and it helps to establish a greater sense of self-esteem, which is the foundation of the wider sense of personal well-being,” emphasised dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, Vice Provost for Student Affairs and Science and Professor at Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”.

 

The discussion panel was attended by dr Robert Mołdach, Co-founder of the Institute of Health and Democracy, Ms Ewelina Pańczyk, President of the Institute of Awareness Foundation, dr Bartłomiej Machnik, EMBA, Director of the Institute of Regional Research and Analysis at Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Ms Aleksandra Fajęcka, MBA, DBA, President of the AFA Media Group, Mr Mieczysław Obiedziński, President of the Management Board of TÜV SÜD Poland, Ms Małgorzata Krysa, MA, psychologist and andragogy specialist, dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, Vice Provost for Student Affairs and Science and Professor at Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Mr Jakub Tylman, educator and creator of modern educational projects as well as Ms Monika Mielnicka, actress and student at Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”.

 

Our guests had an opportunity to see a photography exhibition entitled “Human Fate?” by Mr Dariusz Adam Pańczyk. The virtual exhibition is available via the following link: https://www.instytutswiadomosci.online/post/los-czy-wyb%C3%B3r-wystawa-cz%C5%82owieczy-los-dariusza-adama-pa%C5%84czyka -ju%C5%BC-virtually

 

The meeting was organised under the patronage of “Głos Seniora” magazine, “Pacjent w Centrum” website and “Niewidzialna Niepełnosprawność” social campaign.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.