Christmas Eve meeting in Warsaw

On 20 December, Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” held its Christmas Eve meeting in Browary Warszawskie for students, lecturers and partners working at the University’s central seat.

The meeting began with a welcome note by the Provost, who thanked everyone for coming and expressed his gratefulness for another year of tireless work and achievements at the University.

Mr Tomasz Sitek, a representative of the Student Union, also passed his Christmas wishes to the members of our academic community.

The meeting was attended by the following guests: Plenipotentiary of the Minister of Education and Science – Mr Bartosz Rybak, Rector of the Academic Church of St. Anna in Warsaw – Rev. Mateusz Gawarski, Chaplain and Secretary of the Metropolitan Archbishop of Warsaw – Rev. dr Matteo Campagnaro, former Rector of UKSW and Member of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Consultative Council – Rev. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, dr h.c., Mayor of the Śródmieście District of the Capital City of Warsaw and Member of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Consultative Council – Mr Aleksander Ferens, Mayor of the Mokotów District of the Capital City of Warsaw – Mr Rafał Miastowski, Member of the Management Board of the Legionowo County, Advisor to the Association of Polish Cities and Member of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Consultative Council – Mr Przemysław Cichocki, Rector-Commandant of the Main School of Fire Services, Member of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Consultative Council – dr eng. Mariusz Feltynowski, University Professor of Medical Sciences at the Department of General, Vascular and Transplant Surgery of the Medical University of Warsaw, Chairman of the Surgical Society in Warsaw and Member of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Consultative Council – prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot, Vice-President of the Management Board of Poczta Polska S.A. and Member of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Consultative Council – Mr Wiesław Włodek, President of the Polish Federation of Entrepreneurs and Employers “Przedsiębiorstwo.pl” – Mr Robert Składowski, President of AFA MEDIA and Secretary of Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” Consultative Council – Ms Aleksandra Fajęcka, Deputy Secretary General of the Polish Olympic Committee – Ms Iwona Łotysz, Director of the Management Board Office – Ms Elżbieta Urbańczyk.

Mr Grzegorz Wilk, a vocalist, created an amazing festive atmosphere. We sang many beautiful Christmas carols, while enjoying warm conversations and delicious Christmas Eve treats. Students also received Christmas gifts from Santa Claus.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.